راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر راميان

گرگانی ملیکا

گرگانی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بای حسین علی

بای حسین علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
یازرلو شقایق

یازرلو شقایق

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
منصوری مسعود

منصوری مسعود

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جاهدی جوزچال سکینه

جاهدی جوزچال سکینه

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقلو علی

صادقلو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:52:38 AM
Menu