بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندرگز

احمدی جمال نرجس

احمدی جمال نرجس

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لیوانی حسام

لیوانی حسام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کردی امیررضا

کردی امیررضا

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دودانگی پریسا

دودانگی پریسا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
جعفری پیته نوئی زهیر

جعفری پیته نوئی زهیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مومنی مبین

مومنی مبین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فندرسکی جز محمدحسین

فندرسکی جز محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ریاحی محمد

ریاحی محمد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
6/4/2023 3:01:19 PM
Menu