آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آزادشهر

پهلوان محمدرضا

پهلوان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شفایی نوده فاطمه

شفایی نوده فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
علیمرادی مطهره

علیمرادی مطهره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سعادت فکور فاطمه

سعادت فکور فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نوروزی زکیه

نوروزی زکیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رجبلو فاطمه

رجبلو فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کوهساریان محمد

کوهساریان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قزلجه نادیا

قزلجه نادیا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
دیدگاه فاطمه زهرا

دیدگاه فاطمه زهرا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بولاغی محمدامین

بولاغی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهانتیغ نرگس

جهانتیغ نرگس

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سادین فاطمه

سادین فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رجبلو نادیا

رجبلو نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهمرادی محمد

شهمرادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حبیبی نوده امیرحسین

حبیبی نوده امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهمرادی مریم

شهمرادی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عفتی مطلق حسین

عفتی مطلق حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سمیعی پاقلعه جواد

سمیعی پاقلعه جواد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجنی زهرا

رجنی زهرا

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رامشینی فائزه

رامشینی فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کوهساری فاطمه

کوهساری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نیک فرجام آسیه

نیک فرجام آسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جاهدی جوزچال فاطمه

جاهدی جوزچال فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سمیعی علیرضا

سمیعی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شخم گر حسن

شخم گر حسن

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارع رقیه

زارع رقیه

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شیبک علیرضا

شیبک علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سیدی سیده فاطمه

سیدی سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستمی ساجده

رستمی ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب رضا

عرب رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
براهوئی پروین

براهوئی پروین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری نسیم

نوری نسیم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی زاده صابر

رحیمی زاده صابر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موحدی نیا معصومه

موحدی نیا معصومه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سارلی جیران

سارلی جیران

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارانی فهیمه

سارانی فهیمه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نصیری وطن مهدی

نصیری وطن مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:34:15 PM
Menu