گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گرگان

فرازی مطهره

فرازی مطهره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مزیدی سینا

مزیدی سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سروش مهدی

سروش مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جلالی مرادی امیدرضا

جلالی مرادی امیدرضا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فیوضی یوسفی فهام

فیوضی یوسفی فهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نصیری معین

نصیری معین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
کرامتی علیرضا

کرامتی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حبیب لی دانیال

حبیب لی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نوده شریفی علیرضا

نوده شریفی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سیدحسینی سیدمحمدجواد

سیدحسینی سیدمحمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رنجبردیزج محمدرضا

رنجبردیزج محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پایین محلی رقیه

پایین محلی رقیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جهازی کیارش

جهازی کیارش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مصطفی لو مطهره

مصطفی لو مطهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مظفری ملیکا سادات

مظفری ملیکا سادات

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
بنی عقیل فاطمه سادات

بنی عقیل فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خلیلی زین العابدین

خلیلی زین العابدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

6سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سلاخ مریم

سلاخ مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهریاری امیرحسین

شهریاری امیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جرجانی پدیده

جرجانی پدیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزتی دانیال

عزتی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیانی حانیه

بیانی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لشکربلوکی امیررضا

لشکربلوکی امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سیدکلبادی فاطمه زهرا

سیدکلبادی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امان زاده سید عصمت

امان زاده سید عصمت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عقیلی فرامرز

عقیلی فرامرز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تیموری علیرضا

تیموری علیرضا

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
رضائی نگین

رضائی نگین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کرء محمدرضا

کرء محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیدی احمد

امیدی احمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قنبری نودهی مهدی

قنبری نودهی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقصودلوراد ایلا

مقصودلوراد ایلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فغانی دانیال

فغانی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دزیانی روح الله

دزیانی روح الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مخدومی سروش

مخدومی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تیرگر رضا

تیرگر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صحنه حنیفه

صحنه حنیفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دنکوب ویدا

دنکوب ویدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباسیان کوثر

عباسیان کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شهنازی الناز

شهنازی الناز

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کیائی رضاقلی کوثر

کیائی رضاقلی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عقیلی سیدعرفان

عقیلی سیدعرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طعنه آی سونا

طعنه آی سونا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میرزاعلی عبدالرئوف

میرزاعلی عبدالرئوف

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نوشک امیرسامان

نوشک امیرسامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صلبی زهرا

صلبی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن قاسمی آمنه

حسن قاسمی آمنه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تیرگر مریم

تیرگر مریم

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقی زاده محمد

تقی زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قره وی سولماز

قره وی سولماز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تجری ایمان

تجری ایمان

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ریاحی فاطمه

ریاحی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نیک پور نیلوفر

نیک پور نیلوفر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حنیفی متین

حنیفی متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زرافشان فرشته

زرافشان فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مفرد سینا

مفرد سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهشاد مهربد

مهشاد مهربد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اونق مهسا

اونق مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طعنه عبدالباسط

طعنه عبدالباسط

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیران فاطمه

پیران فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مدنی سیدآوید

مدنی سیدآوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوابی پور سیدرامین

نوابی پور سیدرامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاجیلری احسان

حاجیلری احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

هنر
مهاجر محمدرضا

مهاجر محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلیمانی زیارتی فاطمه

سلیمانی زیارتی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضایی علی

رضایی علی

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آزادراد شهریار

آزادراد شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لشکربلوک بهشاد

لشکربلوک بهشاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کاهه زهرا

کاهه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اخلاقی امیررضا

اخلاقی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقصودلو متین

مقصودلو متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اکبری ملیکا

اکبری ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بازدار بهار

بازدار بهار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرتیموری محدثه

میرتیموری محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پنق علی رضا

پنق علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مظفری پریا

مظفری پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاکدل ستایش

پاکدل ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مقدسی مریم

مقدسی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تاجیک قنبری مهسا

تاجیک قنبری مهسا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینقلی ارباب فائزه

حسینقلی ارباب فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظری مبین

نظری مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ایزد زهرا

ایزد زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شکی فاطمه

شکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خامکی سینا

خامکی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سالاری توماج مرضیه

سالاری توماج مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانی حامد

قربانی حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کاظمی لمراسکی زهرا

کاظمی لمراسکی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معدنی کیمیا سادات

معدنی کیمیا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سراوانی عارف

سراوانی عارف

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مازندرانی مینا

مازندرانی مینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شامبیاتی علی

شامبیاتی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دماوندی کمالی اروند

دماوندی کمالی اروند

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاوسی متین

کاوسی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عزیزی هانیه

عزیزی هانیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
مسگری محمدمهدی

مسگری محمدمهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسوی سید مجتبی

موسوی سید مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدرضا بیکی علی

محمدرضا بیکی علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبادی فر مونا

عبادی فر مونا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمضانی امیرمحمد

رمضانی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدی ابوالفضل

محمدی ابوالفضل

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کریمی اصل فاطمه

کریمی اصل فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهرودی رویا

شاهرودی رویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ناصری مریم

ناصری مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحراب

حسینی سیدمحراب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راه نشان امین

راه نشان امین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالمی جویباری مریم

سالمی جویباری مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قدرت آبادی مهدی

قدرت آبادی مهدی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشعاری سپهر

اشعاری سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قمصری آرین

قمصری آرین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قزاق رحیمه

قزاق رحیمه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صباحی کیارش

صباحی کیارش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شیخ شروین

شیخ شروین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
یارعلی عبدالسلیم

یارعلی عبدالسلیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خلفی فاطمه

خلفی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فروهر الینا

فروهر الینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فدوی مائده

فدوی مائده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نعمائی کوشا

نعمائی کوشا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قرنجیک عبدالبصیر

قرنجیک عبدالبصیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یلقی یاشار

یلقی یاشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مقصودلو پریا

مقصودلو پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زینتی بردیا

زینتی بردیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حقیقی علیرضا

حقیقی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوانی فاطمه

جوانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانی بنیامین

قربانی بنیامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میرعرب رضی مطهره سادات

میرعرب رضی مطهره سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجار نیما

نجار نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسیبی پدرام

حسیبی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریف نیا علی

شریف نیا علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهاجر قادرآبادی مهناز

مهاجر قادرآبادی مهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بزی زهرا

بزی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلیمانی اصل مهدی

سلیمانی اصل مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آزادراد سامی

آزادراد سامی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رمرودی نگین

رمرودی نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خوش پرست هانیه

خوش پرست هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بحرینی محمد

بحرینی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خداوردی تانیا

خداوردی تانیا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ملک شاهکویی محمدامین

ملک شاهکویی محمدامین

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفری معصومه

جعفری معصومه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظری آسیه

نظری آسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جندقی مجتبی

جندقی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جندقی محسن

جندقی محسن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلامی لمراسکی پوریا

غلامی لمراسکی پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کاوش پویا

کاوش پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بزی مرتضی

بزی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زمان نژاد فاطمه زهرا

زمان نژاد فاطمه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علی محمدی مهدی

علی محمدی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدنژاد محمدمهدی

محمدنژاد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسین پور جویباری حدیث

حسین پور جویباری حدیث

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خالقی شیخی نازنین

خالقی شیخی نازنین

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
لطفی سوگند

لطفی سوگند

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملکا فاطمه

ملکا فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میرزاعلی مهرداد

میرزاعلی مهرداد

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسینی صبا سادات

حسینی صبا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ایری حامد

ایری حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
میرافضلی سیدمحمدمهدی

میرافضلی سیدمحمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نظرعباسی زهرا

نظرعباسی زهرا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تاجیک قنبری نیوشا

تاجیک قنبری نیوشا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دیلمی کیانا

دیلمی کیانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظفری سعیده

مظفری سعیده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
گرزین علیرضا

گرزین علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سالار نادیا

سالار نادیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شیرنگی سیده زهرا

شیرنگی سیده زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زنگانه صبا

زنگانه صبا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صدرایی سیدامیرمحمد

صدرایی سیدامیرمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
پوری علی

پوری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ناظری فوژان

ناظری فوژان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زینلی مهرداد

زینلی مهرداد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسی سپیده

عباسی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسنی زهرا

حسنی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی راد مرتضی

محمدی راد مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهرگان نسب علی

مهرگان نسب علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رئیسی نوریا سادات

رئیسی نوریا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گرزین مریم

گرزین مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امیرلطیفی عارفه سادات

امیرلطیفی عارفه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ارازلی آیلین

ارازلی آیلین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
باسط محمدرضا

باسط محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوری فائزه

منصوری فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حلوانی امیرحسین

حلوانی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرکریمی سیدعلیرضا

میرکریمی سیدعلیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گرزین مصطفی

گرزین مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسام میثم

حسام میثم

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رباط جزی سیدمحمد

رباط جزی سیدمحمد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهمنی محمد

بهمنی محمد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تبرائی محمدابراهیم

تبرائی محمدابراهیم

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تشنه دل محمد

تشنه دل محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباسی محمدحسن

عباسی محمدحسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ناجی سیدسامی

ناجی سیدسامی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهری مهدیس

مهری مهدیس

تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کریمی مینا

کریمی مینا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صاحبی پویا

صاحبی پویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدی نصرآبادی زهرا

احمدی نصرآبادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسینی فائزه سادات

حسینی فائزه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالح المومنین امین

صالح المومنین امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانه کار فاطمه

دانه کار فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حبیب لی سینا

حبیب لی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قوی اندام بوانلو پوریا

قوی اندام بوانلو پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گرگانی نیا آیدا

گرگانی نیا آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفی نودیجه فاطمه

نجفی نودیجه فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گیلک فاطمه

گیلک فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
علیمی شعیا

علیمی شعیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانی هانیه

قربانی هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاه کو محلی شیما

شاه کو محلی شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهینی مرتضی

شاهینی مرتضی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شکیبائی محمدسعید

شکیبائی محمدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بادله شموشکی صفا

بادله شموشکی صفا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مازندرانی امیرحسین

مازندرانی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودجانلو پرهام

محمودجانلو پرهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسپو محمدرضا

اسپو محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رجبی منصور

رجبی منصور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطانی محمدجواد

سلطانی محمدجواد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدیری سحر

قدیری سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پیرا سعیده

پیرا سعیده

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شورگشتی امیرحسین

شورگشتی امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عرب عامری عارفه

عرب عامری عارفه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خطیر نامنی نادیا

خطیر نامنی نادیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صباحی فاطمه

صباحی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مقصودلو امیرمحمد

مقصودلو امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دبیری ارازولی

دبیری ارازولی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصیری مهدیه

نصیری مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کشیری محمد

کشیری محمد

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یازرلو ارشیا

یازرلو ارشیا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانه کار مائده

دانه کار مائده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
میرزایی کیانا

میرزایی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صباحی علی

صباحی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خاتونی عرشیا

خاتونی عرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومن کشتلی یگانه

مومن کشتلی یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سقر سالار

سقر سالار

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزایی پارسا

میرزایی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دبیری سعدالدین

دبیری سعدالدین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رازقی اشکان

رازقی اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بسطامی سارا

بسطامی سارا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهینی نیکان

شاهینی نیکان

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلندرآبادی فاطمه

قلندرآبادی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدی ناوخی فاطمه

عبدی ناوخی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاسندی یساقی رضا

پاسندی یساقی رضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خادمیان جدیدی کوثر

خادمیان جدیدی کوثر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهان تیغ سارینا

جهان تیغ سارینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توماج احسان

توماج احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینقلی ارباب فاطمه

حسینقلی ارباب فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جرجانی مریم

جرجانی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نخ زری مقدم دانیال

نخ زری مقدم دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداللهی امیرصدرا

عبداللهی امیرصدرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صاحبی حدیثه

صاحبی حدیثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیزی هدیه

عزیزی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیفی ساغر

سیفی ساغر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گرگانلی دوجی عفیفه

گرگانلی دوجی عفیفه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهاجر مهقانی نیایش

مهاجر مهقانی نیایش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
خورسندنوری مهدی

خورسندنوری مهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوزری سارا

نوزری سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یلمه سمیرا

یلمه سمیرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین آبادی کوثر

حسین آبادی کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلی محمد

بلی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولیان معصومه

رسولیان معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابایی نصرآبادی محمد

بابایی نصرآبادی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دوممیرانی بهاره

دوممیرانی بهاره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاری سوگند

خاری سوگند

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفائی علی سینا

شفائی علی سینا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گرزین زهرا

گرزین زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهری ساناز

طاهری ساناز

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرج نژاد نگار

فرج نژاد نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حاجی حسینی فاطمه

حاجی حسینی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نیری سیده زهرا

نیری سیده زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
مرادی امیررضا

مرادی امیررضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یداللهی رستمی مطهره

یداللهی رستمی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورقاضی دانیال

پورقاضی دانیال

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کاظمی سیده مائده

کاظمی سیده مائده

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حبیبی نازنین

حبیبی نازنین

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شیخ نژاد محمدرضا

شیخ نژاد محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صدیقی مسعود

صدیقی مسعود

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلی پور کیارش

قلی پور کیارش

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومن یساقی زهرا

مومن یساقی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ایزدی محمدامین

ایزدی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسکری مقدم علیرضا

عسکری مقدم علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پارسا مهسا

پارسا مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ماجدی عرفان

ماجدی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادقی کیا پریا

صادقی کیا پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قریشی مهدیس سادات

قریشی مهدیس سادات

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
توفیقی راد نازنین

توفیقی راد نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ساورعلیا علی

ساورعلیا علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امینی گوهر

امینی گوهر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رسولیان رضا

رسولیان رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوی سیدامیرحسین

موسوی سیدامیرحسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عامریان نیره

عامریان نیره

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فدوی کورش

فدوی کورش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدخانی علی

محمدخانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صحنه حامد

صحنه حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیخی احسان

شیخی احسان

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سینه سپهری محمدمبین

سینه سپهری محمدمبین

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جاهدی علیرضا

جاهدی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پریسار مهدی

پریسار مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رخساری نفیسه

رخساری نفیسه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
داوطلب علی

داوطلب علی

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبری آلا

اکبری آلا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالی مرضیه

جلالی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آتین محسن

آتین محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تازیک عارف

تازیک عارف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گل بینی مفرد عارفه

گل بینی مفرد عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولیزاده حسین

ولیزاده حسین

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کارگری دانیال

کارگری دانیال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کلاتی مهلا

کلاتی مهلا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عربی نوده محمد

عربی نوده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چمانی یونس

چمانی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طاهری غزاله

طاهری غزاله

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقا کشیری نغمه

آقا کشیری نغمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسام آوا

حسام آوا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گنجی پور علی

گنجی پور علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حبیب لی آی ناز

حبیب لی آی ناز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادزاده محمدعلی

مرادزاده محمدعلی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سقر محمدرضا

سقر محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مقصودلو سپهر

مقصودلو سپهر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رفیعی علی

رفیعی علی

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اکبر علی

اکبر علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
یلمه محمد

یلمه محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حبیب لی محمدقربان

حبیب لی محمدقربان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مسعودی محمدهادی

مسعودی محمدهادی

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قبادی مهربد

قبادی مهربد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصغری لاریمی امین

اصغری لاریمی امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوری احمد

پوری احمد

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهلول مریم

بهلول مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ارزانیان امیرحسین

ارزانیان امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقابابایی علی

آقابابایی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ماهری محمدرضا

ماهری محمدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جمشیدی مقدم محراب

جمشیدی مقدم محراب

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کیوانفر فاطمه

کیوانفر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسام علی

حسام علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موذن نگین

موذن نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسکنی مهلا

مسکنی مهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
معصومی نژاد محمد

معصومی نژاد محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفاری یاشار

غفاری یاشار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
یلقی بنیامین

یلقی بنیامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سید باقری کیانا

سید باقری کیانا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وزیری اسحاق

وزیری اسحاق

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سعادتی ساجده

سعادتی ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضاپور معصومه

رضاپور معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاجیلری امیرمحمد

حاجیلری امیرمحمد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدری مرتضی

خدری مرتضی

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میرزایی الهه

میرزایی الهه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدعلیخانی محمد

محمدعلیخانی محمد

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کریمی فرنیا

کریمی فرنیا

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رایجی امیرحسین

رایجی امیرحسین

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سقر رسول

سقر رسول

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شاهبازی اسماء

شاهبازی اسماء

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جبله ء فاطمه

جبله ء فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شمس ملیکا

شمس ملیکا

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابراهیمی محمدحسن

ابراهیمی محمدحسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شوکتی امیرحسین

شوکتی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مقدسی زهرا

مقدسی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانی یگانه

قربانی یگانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصیری کیا صدف

نصیری کیا صدف

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمانی سروش

سلیمانی سروش

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
رایج کفشگیری ناهید

رایج کفشگیری ناهید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
شیرمحمدلی ثریا

شیرمحمدلی ثریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ایری محمدرضا

ایری محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
میرصالحی زهرا سادات

میرصالحی زهرا سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
گلبینی مفرد علیرضا

گلبینی مفرد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ضامن شهری مسعود

ضامن شهری مسعود

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نورمحمدی علی

نورمحمدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علینقی زاده محمد

علینقی زاده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وردان امیرمهدی

وردان امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نارویی مهدی

نارویی مهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حاج محمدی شایان

حاج محمدی شایان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کومیانی کوثر

کومیانی کوثر

فرش|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
مقدسی یاسمن

مقدسی یاسمن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آق ء سلیم

آق ء سلیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسمعیل پورطهرانی علی

اسمعیل پورطهرانی علی

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عربعلی بهار

عربعلی بهار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ایزد علیرضا

ایزد علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گرزین فاطمه

گرزین فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جوادیان کوتنایی امیررضا

جوادیان کوتنایی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسام نگار

حسام نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
یزدان دوست علی

یزدان دوست علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گل بینی مفرد تانیا

گل بینی مفرد تانیا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دولتخواه مائده

دولتخواه مائده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حقیقت فائزه

حقیقت فائزه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسلامی فرزان

اسلامی فرزان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ناظری حمیده

ناظری حمیده

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نودهی الهام

نودهی الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهرداد زینکانلو لیلا

مهرداد زینکانلو لیلا

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدی مبینا

احمدی مبینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 10:19:00 AM
Menu