دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دالاهو

ویسی مهرپویا

ویسی مهرپویا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کرمی داوود

کرمی داوود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروانجم دنیا

خسروانجم دنیا

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شکری آرمین

شکری آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میرعبدالی سیده ستاره

میرعبدالی سیده ستاره

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسابی شیوا

حسابی شیوا

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرج الهی ارسطو

فرج الهی ارسطو

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کفاشی میثاق

کفاشی میثاق

صنايع دستي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
جمشیدی نیما

جمشیدی نیما

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
منصوری ابوالفضل

منصوری ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:08:08 AM
Menu