كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كنگاور

کماسی نسرین

کماسی نسرین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صفرآبادی محمد

صفرآبادی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سلیمان آبادی شهره

سلیمان آبادی شهره

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مرآتی محمدمهدی

مرآتی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
الیاسی تبار محمدجواد

الیاسی تبار محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
امامی زهرا

امامی زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
یوسفی پور وحیده

یوسفی پور وحیده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضائی محمدحسین

رضائی محمدحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صحرائی زهرا

صحرائی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ایوبی اصلانی دریا

ایوبی اصلانی دریا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
چنانی شورچه حمید

چنانی شورچه حمید

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسین آبادی ظهیر

حسین آبادی ظهیر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حقیقی فشی مریم

حقیقی فشی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خزائیان نگین

خزائیان نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جمور محمدجواد

جمور محمدجواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بنی اشرف حدیث

بنی اشرف حدیث

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اکبری زاده فاطمه

اکبری زاده فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودینی مینا

گودینی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کیانی سجاد

کیانی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اکبری علی

اکبری علی

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دیبا مریم

دیبا مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاکسار اکرم

خاکسار اکرم

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرادبیگی علیرضا

مرادبیگی علیرضا

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دارابی امید

دارابی امید

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/1/2023 2:02:07 PM
Menu