جوانرود

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جوانرود

گل محمدی پرارین

گل محمدی پرارین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
مرادی ژینو

مرادی ژینو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
فرهادی تارا

فرهادی تارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قادری فاطمه

قادری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ابراهیمی تبار دنیا

ابراهیمی تبار دنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
گرگانی رضوان

گرگانی رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حسینی رویا

حسینی رویا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
لطفی محفوظ

لطفی محفوظ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فقیهی شهین

فقیهی شهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گل عنبری اسامه

گل عنبری اسامه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمدی روشنا

محمدی روشنا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حبیبی آرینا

حبیبی آرینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خدامرادی دیاکو

خدامرادی دیاکو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدی پریسا

احمدی پریسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منوچهری روژیار

منوچهری روژیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کریمی مهسا

کریمی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خسروی فواد

خسروی فواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدی سروه

محمدی سروه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پاداش شایان

پاداش شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کرمی رویا

کرمی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محمدی آریان

محمدی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صوفی آمانج

صوفی آمانج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
موسی زاده امید

موسی زاده امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادی یاسر

مرادی یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شادمانی شادیه

شادمانی شادیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهرامی اسوه

بهرامی اسوه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کریمی بصیر

کریمی بصیر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بابایی هومن

بابایی هومن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدوی شعیب

مهدوی شعیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نادرپور کیان

نادرپور کیان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرجی فرشاد

فرجی فرشاد

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
خیری آرمان

خیری آرمان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمانی اژین

رحمانی اژین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صحرایی ثنا

صحرایی ثنا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بدری شایسته

بدری شایسته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدی پگاه

احمدی پگاه

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کامران پور ناهید

کامران پور ناهید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی شکیلا

حمیدی شکیلا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسنی سید محمد

حسنی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خان احمدی ژیلا

خان احمدی ژیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرزایی عرفان

میرزایی عرفان

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی پردیس

محمدی پردیس

فقه شافعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هاشمی عاطفه

هاشمی عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروی نسیبه

خسروی نسیبه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزیزی منا

عزیزی منا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی هایده

رحیمی هایده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادی انوشیروان

مرادی انوشیروان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ویسی مبین

ویسی مبین

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تیموری بشری

تیموری بشری

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقی آینه وندی نشمین

صادقی آینه وندی نشمین

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
علی ویسی نارین

علی ویسی نارین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بدری شهین

بدری شهین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:37:54 AM
Menu