پاوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پاوه

حیدری امید

حیدری امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محمودنیا مدیحه

محمودنیا مدیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اسماعیلی نسرین

اسماعیلی نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سلیمانی یزدان

سلیمانی یزدان

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
درخشان محمد

درخشان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
نقشبندی فاطمه

نقشبندی فاطمه

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ولدبیگی اسرا

ولدبیگی اسرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمودی آذین

محمودی آذین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حیدری مونا

حیدری مونا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبدی هیمن

عبدی هیمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قادروزلی نسیبه

قادروزلی نسیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحیمی دریا

رحیمی دریا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فتاحی آریا

فتاحی آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
باباخانزاده آریان

باباخانزاده آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قطبی سیده سوما

قطبی سیده سوما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
صدرایی بهنام

صدرایی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حق شناس مریم

حق شناس مریم

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رحمن زاده آرمان

رحمن زاده آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرجی هیرش

فرجی هیرش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسلامی نیا مبین

اسلامی نیا مبین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحمت پور یحیی

رحمت پور یحیی

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رحمانی ثنا

رحمانی ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحمانی محمد

رحمانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سبحانی نارین

سبحانی نارین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ولدبیگی نسا

ولدبیگی نسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی اسرا

احمدی اسرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حیدری سیدسعید

حیدری سیدسعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تیموری ملیکا

تیموری ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توحیدی نسب فائزه

توحیدی نسب فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی پونا

کریمی پونا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بیابانی اسرا

بیابانی اسرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی شکیبا

حسینی شکیبا

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابایی تریفه

بابایی تریفه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستمی تبار آروین

رستمی تبار آروین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعودی هدی

مسعودی هدی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ولدبگی سروه

ولدبگی سروه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهی ثنا

عبدالهی ثنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/2/2023 3:51:32 PM
Menu