كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كرمانشاه

سهیلی ثمین

سهیلی ثمین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
سالاری محمد هادی

سالاری محمد هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
قنبری امیر حسین

قنبری امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
جمالی نسیم

جمالی نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
اریس محمدرضا

اریس محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
محمودی خلیلانی شکوفه

محمودی خلیلانی شکوفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نظری زهرا

نظری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ابکار محمدمهدی

ابکار محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسمان برین اریا

اسمان برین اریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
الهیاری آیدا

الهیاری آیدا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نظری کاکاوندی علی

نظری کاکاوندی علی

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
دشتی محمدمهدی

دشتی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اردلانی نسب نیلوفر

اردلانی نسب نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کرمی کیونانی زهرا

کرمی کیونانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مراد نژاد مهدی

مراد نژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شهبازی کیمیا

شهبازی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کرمی امیرمحمد

کرمی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال ودم

7سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صالحی مینا

صالحی مینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
علیجانی مهدی

علیجانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کرمی شبانکاره کتایون

کرمی شبانکاره کتایون

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نیکجو پریا

نیکجو پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدی ارمین

محمدی ارمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ابراهیمی رسول

ابراهیمی رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سرفرازی محمد

سرفرازی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رامشت رضا

رامشت رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اکبری مجید

اکبری مجید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کرمیان کیمیا

کرمیان کیمیا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سپهری کهریزی ارمین

سپهری کهریزی ارمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پاکدامن علیرضا

پاکدامن علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادی کوثر

مرادی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کاظمی صالح محمد امین

کاظمی صالح محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صیدی بهار

صیدی بهار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قمرنیا تحسین

قمرنیا تحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قیطوری بهار

قیطوری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مراتی فشی امیرحسین

مراتی فشی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کاکا خانی ارمین

کاکا خانی ارمین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عدالتی ورمزانی علی حسن

عدالتی ورمزانی علی حسن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
صادقی علی

صادقی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی پدرام

محمدی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سهرابی بابک

سهرابی بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
الماسوندی روزبه

الماسوندی روزبه

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سهرابی سپهر

سهرابی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کرمی سارینا

کرمی سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امدادی مریم

امدادی مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضایی معین

رضایی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضایی رکسانا

رضایی رکسانا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فخاری فاطمه

فخاری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دوستوندی محمد امین

دوستوندی محمد امین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سهیلی یاسمن

سهیلی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زاهدی نسب زهرا

زاهدی نسب زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حیدری امین مهدی

حیدری امین مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رستمی گیلان محمد متین

رستمی گیلان محمد متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
فقیهی زهرا

فقیهی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ملکیان مهرشاد

ملکیان مهرشاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسینی سامره سیدپیام

حسینی سامره سیدپیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فشخورانی جواد

فشخورانی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کیاور کسری

کیاور کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کرم علیرضا

کرم علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کاکاوندی احسان

کاکاوندی احسان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پیری زهرا

پیری زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پهلوانی محمدحسن

پهلوانی محمدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
جلیلیان فاطمه

جلیلیان فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شهبازی شقایق

شهبازی شقایق

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موسوی یکتا فاطمه سادات

موسوی یکتا فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
داربام امیرحسین

داربام امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال ودم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سیدی باوندپور سید مهدی

سیدی باوندپور سید مهدی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
فیض علی

فیض علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کریمی پریا

کریمی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مظفری رضا

مظفری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نوری محمد امین

نوری محمد امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابراهیمی مشتاق

ابراهیمی مشتاق

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
الهیاری صبا

الهیاری صبا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تیموری نادیا

تیموری نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزیزی امیر

عزیزی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خانی علی اکبری محمد جواد

خانی علی اکبری محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چقامیرزایی فائز

چقامیرزایی فائز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شایان سارا

شایان سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سقایی زهرا

سقایی زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
داودی منفرد دریا

داودی منفرد دریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرامرزی علی

فرامرزی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زنگیشه پارسا

زنگیشه پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی آرمین

محمدی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفایی پور محسن

صفایی پور محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبدالهی راد مهیا

عبدالهی راد مهیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاوسی علیرضا

طاوسی علیرضا

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزتی شکوفه

عزتی شکوفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیریان محمدجواد

امیریان محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضائی امیرحسین

رضائی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افکاری محمدمهدی

افکاری محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
واعظ ارمیا

واعظ ارمیا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دیباوند محمدرضا

دیباوند محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عزیزی اریا

عزیزی اریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی محدثه

محمدی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ولد بیگی سینا

ولد بیگی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میراحمدی یاسمن

میراحمدی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلیم ساسانی عرشیا

سلیم ساسانی عرشیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاجی علیانی علی

حاجی علیانی علی

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مظاهری زهیر

مظاهری زهیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کرمی مهدی

کرمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کهریزی حسین

کهریزی حسین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلیم ساسانی علی

سلیم ساسانی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
میهن دوست علیرضا

میهن دوست علیرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کاکایی سمانه

کاکایی سمانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادی صبا

مرادی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عابدینی معصومه

عابدینی معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حقی قبادی فائزه

حقی قبادی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کاکایی رژینا

کاکایی رژینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فیضی فائزه

فیضی فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسم آبادی محدثه

قاسم آبادی محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دوستوندی احسان

دوستوندی احسان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فتحی شقایق

فتحی شقایق

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدی مهنا

محمدی مهنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بختیاری علی

بختیاری علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رستمی علی

رستمی علی

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزی مریم

نوروزی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادیان هستی

مرادیان هستی

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

هنر
محمودیان عرفان

محمودیان عرفان

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

هنر
بهرامی صفا امیرحسین

بهرامی صفا امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رجبی محمدسعید

رجبی محمدسعید

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نوری محمدسعید

نوری محمدسعید

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباسی امیر حسین

عباسی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بابامرادی راحله

بابامرادی راحله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شکری شایان

شکری شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
همتی شیما

همتی شیما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نیک فرجام شکیبا

نیک فرجام شکیبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قبادی پرهام

قبادی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شفیعی هانا

شفیعی هانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی کسری

محمدی کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تیموری سعید

تیموری سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ایمانی انیتا

ایمانی انیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منوری ورمزانی فاطمه

منوری ورمزانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمدی مونا

محمدی مونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرازی امیرعلی

فرازی امیرعلی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

زبان
الیاسی اسما

الیاسی اسما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمی لعل آبادی امیرحسین

رستمی لعل آبادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامی سارینا

غلامی سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ویژه ای تبسم

ویژه ای تبسم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسی محمدعارف

عباسی محمدعارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیری پیام

امیری پیام

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شعبانی نازنین

شعبانی نازنین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورشیانی مریم

پورشیانی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدابخشی صحرا

خدابخشی صحرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برفر آرمین

برفر آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجیان نیما

حاجیان نیما

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نظری کیمیا

نظری کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیری جمیله

امیری جمیله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروزنده روزبه

فروزنده روزبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خالوندی فاطمه

خالوندی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عزیزی پدرام

عزیزی پدرام

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

7سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ازادی ملهبیدی علی

ازادی ملهبیدی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهی مهرداد

الهی مهرداد

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پارسی یاسمین

پارسی یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوری طهنه اسما

نوری طهنه اسما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کرمی محمدرضا

کرمی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نیازی زهرا

نیازی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اختیاری نیما

اختیاری نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فیض اربابی محمد

فیض اربابی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یلوه محدثه

یلوه محدثه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الیاسی سیما

الیاسی سیما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلطانیان کوثر

سلطانیان کوثر

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبری سرورانی امیرحسین

اکبری سرورانی امیرحسین

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستمی چشمه گچی مهدی

رستمی چشمه گچی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سروری کیا سارا

سروری کیا سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ادبیان زهرا

ادبیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی سیدوحید

حسینی سیدوحید

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سیفی تبار معین

سیفی تبار معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادی مهرشاد

مرادی مهرشاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرائی علی

گرائی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفری یاسمین

جعفری یاسمین

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلیمی مهسا

سلیمی مهسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصحابی نگین

اصحابی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروی علی

خسروی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بریموندی شیرین

بریموندی شیرین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امینی مجد یونس

امینی مجد یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نریمانی حدیث

نریمانی حدیث

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خانیان گیلان سارا

خانیان گیلان سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خندان رادین

خندان رادین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متولی باشی نائینی محمد

متولی باشی نائینی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امیری مهتاب

امیری مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نیک افشار حسنا

نیک افشار حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاضری نغمه

حاضری نغمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
الماسی محمدسعید

الماسی محمدسعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کریمی پریا

کریمی پریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امینی اسرا

امینی اسرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرجی یاسمن

فرجی یاسمن

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
همتی سیده مریم

همتی سیده مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
غلامی ینگیجه پیام

غلامی ینگیجه پیام

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عمرانی رضا

عمرانی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابایی مریم

بابایی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پرنو پوریا

پرنو پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خالوندی امیرحسین

خالوندی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قبادی تینا

قبادی تینا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رضیعی نگار

رضیعی نگار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جاسمی سیدامیرمسعود

جاسمی سیدامیرمسعود

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحمت پور متینه

رحمت پور متینه

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
کرمی نوروز ابادی پارسا

کرمی نوروز ابادی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بسطامی احسان

بسطامی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لرزنگنه مهدی

لرزنگنه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اکبری محمدعماد

اکبری محمدعماد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقری مریم

باقری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پیر محمدی حسن

پیر محمدی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تیمورپور نگین

تیمورپور نگین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نصرتی صدف

نصرتی صدف

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حدادی پریا

حدادی پریا

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بساطی کاروانه نازنین

بساطی کاروانه نازنین

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی سارا

محمدی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصوری جلال وندی مهدی

نصوری جلال وندی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
باقری اسما

باقری اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خسروی محمدجواد

خسروی محمدجواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حمزه پور امیر حسین

حمزه پور امیر حسین

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی حسنا

محمدی حسنا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جان پرور سبا

جان پرور سبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلطانی محمد

سلطانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بختی صدف

بختی صدف

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یعقوبی علیرضا

یعقوبی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عیسائیان عارفه

عیسائیان عارفه

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حقگو محمدمهدی

حقگو محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نیازی فاطمه

نیازی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهرامیان علی

بهرامیان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
میرزایی نیما

میرزایی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظری پور محمد مهدی

نظری پور محمد مهدی

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سپهری نیا محمدمهدی

سپهری نیا محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سوری یگانه

سوری یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالمالکی علیرضا

عبدالمالکی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلامی ارمان

غلامی ارمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سنجابی سهیل

سنجابی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ارم آبادی امیرحسین

ارم آبادی امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
رخزادی سپهر

رخزادی سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شیخی فر شکیبا

شیخی فر شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حمیدی مهسا

حمیدی مهسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

زبان
نظریپیرویس ابادی فائزه

نظریپیرویس ابادی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورعاطفی ستاره

پورعاطفی ستاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوری امیر حسین

نوری امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلیمانی مینا

سلیمانی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری محمدکیا

حیدری محمدکیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرایکا نگین

سرایکا نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریمی سارا

کریمی سارا

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستمی جلیلیان ارین

رستمی جلیلیان ارین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادی کندوله محمد

مرادی کندوله محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدی پور رامبد

عبدی پور رامبد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاتمی محمدسعید

حاتمی محمدسعید

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودیان محمدرضا

محمودیان محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عسگری زینب

عسگری زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ترابی بابااسکندری عمران

ترابی بابااسکندری عمران

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بنی عامریان محمد امین

بنی عامریان محمد امین

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقی داربیدی میلاد

صادقی داربیدی میلاد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شافعیان فاطمه

شافعیان فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناصری رضا

ناصری رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسن پور علی

حسن پور علی

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اکبری نیا نسیم

اکبری نیا نسیم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادی نیما

مرادی نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قنبری نیا غزل

قنبری نیا غزل

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پردل شادی

پردل شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اذر فاطمه

اذر فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خالوندی محمد

خالوندی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عسگری محمد

عسگری محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کرمی درمرانی مهتاب

کرمی درمرانی مهتاب

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیاتی سبحان

حیاتی سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحمانی ثمین

رحمانی ثمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
همتی سیدمحمد

همتی سیدمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پرتویی محمدسعید

پرتویی محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهبازیان علیرضا

شهبازیان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صمدی آرین

صمدی آرین

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قبادی شکیبا

قبادی شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صیادی فاطمه

صیادی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میری محمدرضا

میری محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زنگنه ایدا

زنگنه ایدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضایی ساحل

رضایی ساحل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یوسف شاهی امیر

یوسف شاهی امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابامحمدی مهشید

بابامحمدی مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نامداری فر فرشید

نامداری فر فرشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ارشادی منش مهرناز

ارشادی منش مهرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امجدیان صدف

امجدیان صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معاونی علی

معاونی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدی ابادی دادبه

مهدی ابادی دادبه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قادری عظمی پریا

قادری عظمی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سوماری امیرمهدی

سوماری امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظرآبادی امید

نظرآبادی امید

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
همتی مهسا

همتی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پایداری شبنم

پایداری شبنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جاویده علی

جاویده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جلیلیان محمدهادی

جلیلیان محمدهادی

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
حمیدی نرگس

حمیدی نرگس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجی ایدا

فرجی ایدا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزیزی غزل

عزیزی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودی ناهید

محمودی ناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادی سینا

مرادی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی زورآب مریم

محمدی زورآب مریم

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضایی زینب

رضایی زینب

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی سیده کوثر

حسینی سیده کوثر

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هوشیار محمدماهان

هوشیار محمدماهان

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اکبری محمدمهران

اکبری محمدمهران

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
عباسی آتوسا

عباسی آتوسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گلالی شاهین

گلالی شاهین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اشتریان امیر رضا

اشتریان امیر رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدوی سید علیرضا

مهدوی سید علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
نجفی حسین

نجفی حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودی عرفان

محمودی عرفان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادی کیمیا

مرادی کیمیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی میبنا

رستمی میبنا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشیدی صدف

رشیدی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی امیرحسین

رستمی امیرحسین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زینتی زاده لرستانی علیرضا

زینتی زاده لرستانی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساعی سامان

ساعی سامان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بختیاری رامتین

بختیاری رامتین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسی کیمیا

عباسی کیمیا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی ساوجبلاغی بابک

مرادی ساوجبلاغی بابک

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نادری حامد

نادری حامد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنی حدیث

حسنی حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظری نیما

نظری نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقی محمدحسین

صادقی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زنگیشه ای فاطمه

زنگیشه ای فاطمه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نیک بزم علیرضا

نیک بزم علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دارایی نور امیر

دارایی نور امیر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
سلیمی مهسا

سلیمی مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوراحمدی بهار

پوراحمدی بهار

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسوده عباس

اسوده عباس

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهفولی شکیب

دهفولی شکیب

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ویسی نسترن

ویسی نسترن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اکبری دستجرده امیرحسین

اکبری دستجرده امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي کرمانشاه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسینی زهرا

حسینی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی نظرآبادی دنیا

رضایی نظرآبادی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کدیوریان پریا

کدیوریان پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفادار مریم

وفادار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعی راضیه

زارعی راضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صفری نازنین

صفری نازنین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
رازقی احمد

رازقی احمد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وحیدی نیلوفر

وحیدی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ویسی شاهملکی محمدامین

ویسی شاهملکی محمدامین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی محمد

زارعی محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ویسی نوکانی پویا

ویسی نوکانی پویا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کریمی محمد مهدی

کریمی محمد مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دستگیری حسین

دستگیری حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زبیری مریم

زبیری مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اکبریان محمدحسین

اکبریان محمدحسین

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسرتی صدف

حسرتی صدف

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوری سمیه

نوری سمیه

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مومنی نگین

مومنی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رای ماهان

رای ماهان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مینایی چنار امیرحسین

مینایی چنار امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزی نسیم

نوروزی نسیم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گل زار ارشیا

گل زار ارشیا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الماسی بختیاری پارسا

الماسی بختیاری پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی محمد مهدی

مرادی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی بهداد

عباسی بهداد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یاری مهدی آبادی محدثه

یاری مهدی آبادی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سمیعی سیمین

سمیعی سیمین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمی ایمان

کریمی ایمان

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فخری مصطفی

فخری مصطفی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرمی کیونانی ستاره

کرمی کیونانی ستاره

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفری پریا

صفری پریا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدارحمی سینا

خدارحمی سینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانی عاطفه

سلطانی عاطفه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفری محمدعلی

مظفری محمدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زنجانی آرمین

زنجانی آرمین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدرائی فاطمه

خدرائی فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ویسی چمه علی

ویسی چمه علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولیئی کرجی مهدی

ولیئی کرجی مهدی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصوری امیرحسین

منصوری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اکشته زینب

اکشته زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبریان امیر رضا

اکبریان امیر رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاکایی امیرمحمد

کاکایی امیرمحمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افتابی فاطمه

افتابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سامیر محمود

سامیر محمود

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیخی عاطفه

شیخی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحی محمدصادق

فلاحی محمدصادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی مختاری ارمین

محمدی مختاری ارمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفی مریم

نجفی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زینل پور محمدهادی

زینل پور محمدهادی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی شینا

محمدی شینا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برفی نرگس

برفی نرگس

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
جاسمی سید حسین

جاسمی سید حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قبادی شبنم

قبادی شبنم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحی مریم

فتاحی مریم

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علیمرادی سهند

علیمرادی سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضایی مهتاب

رضایی مهتاب

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهی نازنین

الهی نازنین

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیری باغ نی ارش

امیری باغ نی ارش

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پناهی پارمیدا

پناهی پارمیدا

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چرم شیر صدف

چرم شیر صدف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشنا نگین

اشنا نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورمحمدی محدثه

نورمحمدی محدثه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خرمی زاده پریا

خرمی زاده پریا

اهنگسازي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
نیکجو محمد

نیکجو محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمی فرنیا

رستمی فرنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرامرزی نسب امیررضا

فرامرزی نسب امیررضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادی فرد شیما

مرادی فرد شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزیزی رضا

عزیزی رضا

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی سپیده

سلیمانی سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادی پارسا

مرادی پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کرمی رحیم آبادی نیلوفر

کرمی رحیم آبادی نیلوفر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادی امیرمحمد

مرادی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطانی بهناز

سلطانی بهناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جلیلیان محمد

جلیلیان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حیدری میترا

حیدری میترا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ویسی جمور سحر

ویسی جمور سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهودی صدف

فرهودی صدف

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عمیقی مهرداد

عمیقی مهرداد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جدیدیان علی

جدیدیان علی

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحیمی هانیه

رحیمی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فزونی ماندانا

فزونی ماندانا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمتی عاطفه

رحمتی عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماسوری محمد مهدی

ماسوری محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صیادی امیرحسین

صیادی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منفردی کیمیا

منفردی کیمیا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی محمدجواد

محمدی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مطاعی بیتا

مطاعی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امینی ژینا

امینی ژینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابامیری متین

بابامیری متین

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کدیوریان علی

کدیوریان علی

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزیزی معصومه

عزیزی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامیان نفیسه

بهرامیان نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهدی آیدا

زاهدی آیدا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجادی نیا جواد

سجادی نیا جواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیری صدف

امیری صدف

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توحیدفر سحر

توحیدفر سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصری نیلوفر

ناصری نیلوفر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کرمی آذین

کرمی آذین

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمداصغری علیرضا

محمداصغری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضایی مهسا

رضایی مهسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اوسطی امیر محمد

اوسطی امیر محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کرانیان سید محمد

کرانیان سید محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورافزا محیا

نورافزا محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سهرابی نسترن

سهرابی نسترن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاوسی آرین

کاوسی آرین

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تیموری یونس

تیموری یونس

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطان زاده مهرشاد

سلطان زاده مهرشاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یاری محمد

یاری محمد

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزیزی سارا

عزیزی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاوه راد محمد طاها

کاوه راد محمد طاها

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حقانی الهام السادات

حقانی الهام السادات

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضایی زاد مریم

رضایی زاد مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامی سوگل

غلامی سوگل

سينما|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
لرستانی علیرضا

لرستانی علیرضا

نقاشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
توخنی محمدامین

توخنی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضوی سیرت مریم

رضوی سیرت مریم

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرادی پورنگ

مرادی پورنگ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اکبری محمد جواد

اکبری محمد جواد

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاحی محمد

فلاحی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طهماسبی ساحل

طهماسبی ساحل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمد

اسماعیلی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خادمی علی

خادمی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرندین مهدی

پرندین مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داوری منوچهر

داوری منوچهر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرم خانی بهار

کرم خانی بهار

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رشیدی ذکریا

رشیدی ذکریا

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاتمی محمدحسین

حاتمی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلیلیان مهدی

جلیلیان مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کریمی مریم

کریمی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمشیدی پگاه

جمشیدی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتاحی رضا

فتاحی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفدرپور نغمه

صفدرپور نغمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رضایی سعید

رضایی سعید

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امجدیان شیرین

امجدیان شیرین

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمولی اسدآبادیان علی

محمولی اسدآبادیان علی

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منصوری روزبه

منصوری روزبه

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صمدی پارسا

صمدی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خانی علی اکبری معصومه

خانی علی اکبری معصومه

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی مهسا

محمدی مهسا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاظمی شهدین

کاظمی شهدین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کیانی مهسا

کیانی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاضری مریم

حاضری مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
محمدی هانیه

محمدی هانیه

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عین القاضی نیلوفر

عین القاضی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رشیدی مریم

رشیدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهزاد سروش

بهزاد سروش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شادمانی محمدحسین

شادمانی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امینی روژان

امینی روژان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
درویشی زهرا

درویشی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامی امیررضا

بهرامی امیررضا

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زنگیه وندی فاطمه

زنگیه وندی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفوی یزدی فاطمه سادات

صفوی یزدی فاطمه سادات

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کاکایی زهرا

کاکایی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غلامی حاجی ابادی پوریا

غلامی حاجی ابادی پوریا

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امینی جورآبادی علی

امینی جورآبادی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدی مهرداد

محمدی مهرداد

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائی علیرضا

رضائی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امیری شبنم

امیری شبنم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمی محمدرضا

سلیمی محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خیرالهی دنیا

خیرالهی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
علی ویسی زهرا

علی ویسی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یاوری نیما

یاوری نیما

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پوردیان سعید

پوردیان سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادی مهسا

مرادی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی فرشته السادات

حسینی فرشته السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خوش چهره کیمیا

خوش چهره کیمیا

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
چقاملکی مارال

چقاملکی مارال

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رایگان اسماء

رایگان اسماء

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پژمان زهرا

پژمان زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چراغیان فرد زینب

چراغیان فرد زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلیمی نگار

سلیمی نگار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقی ایدا

صادقی ایدا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
یاوری علیرضا

یاوری علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلیمی نگین

سلیمی نگین

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گمرکیان امیرحسین

گمرکیان امیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیری نگین

امیری نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نجفی هرسینی معصومه

نجفی هرسینی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال ودم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بختیاری پرند

بختیاری پرند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاح هانیه

فلاح هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاه پرویزی زهرا

شاه پرویزی زهرا

مهندسي نساجي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جلیلیان فاطمه

جلیلیان فاطمه

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آزادی کله کبودی فرهنوش

آزادی کله کبودی فرهنوش

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حیدریان کوثر

حیدریان کوثر

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خانی فرناز

خانی فرناز

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پورمرادکهن کیمیا

پورمرادکهن کیمیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوری پارسا

نوری پارسا

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
کارگر ساسان

کارگر ساسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
کرمی سرینی حدیث

کرمی سرینی حدیث

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسینی سیده ثنا

حسینی سیده ثنا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نظری رضوان

نظری رضوان

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 7:04:39 AM
Menu