كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كوناني

امیدی قنبری مهدی

امیدی قنبری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کونانی محمد صادق

کونانی محمد صادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضائیان فائزه

رضائیان فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کونانی شیما

کونانی شیما

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:30:27 PM
Menu