كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كوهدشت

امیدی صدف

امیدی صدف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

11سال کانونی / 206 آزمون

زبان
حسینی سیدمیلاد

حسینی سیدمیلاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

11سال کانونی / 195 آزمون

تجربی
جمشیدی امید

جمشیدی امید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آزادی فر محمدرضا

آزادی فر محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آدینه وند محمدامین

آدینه وند محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسینی نسب سیدمحمدمهدی

حسینی نسب سیدمحمدمهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زارعی پردیس

زارعی پردیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شعبانی امید

شعبانی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
منتی علی آبادی محمد امین

منتی علی آبادی محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نوشادی سیدرضا

نوشادی سیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
گراوند امیررضا

گراوند امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
علی نیائی حمیدرضا

علی نیائی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بارانی عبدولی علی رضا

بارانی عبدولی علی رضا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خدیو روژین

خدیو روژین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جمالی تنها محمد

جمالی تنها محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میرزایی حسین

میرزایی حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نقدی سیده فایزه

نقدی سیده فایزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قبادی نژاد احمدرضا

قبادی نژاد احمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شریعتی علی رضا

شریعتی علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موحدی فر امیرحسین

موحدی فر امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشیدیان امیررضا

جمشیدیان امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گراوند حمید رضا

گراوند حمید رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اولادقباد خدیجه

اولادقباد خدیجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شیراوند سینا

شیراوند سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خانی یوسف آباد پریا

خانی یوسف آباد پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملکیان علی

ملکیان علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سجادپور محمد

سجادپور محمد

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سوری لکی حجت اله

سوری لکی حجت اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری هستی

جعفری هستی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوری نورعلی شهلا

نوری نورعلی شهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مرادی پیردوستی نیلوفر

مرادی پیردوستی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آدینه وند پریا

آدینه وند پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رشید زاده حسین

رشید زاده حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منیری محمدامین

منیری محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آزادبخت محمد

آزادبخت محمد

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حیدری فرد فاطمه

حیدری فرد فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آزادبختی مبین

آزادبختی مبین

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نجفی علی

نجفی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحیمی شایان

رحیمی شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی همت اباد اشکان

محمدی همت اباد اشکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصوری سیدعلی

منصوری سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
امرایی محمدمهدی

امرایی محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کرمی محمدجواد

کرمی محمدجواد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سوری محمد

سوری محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبدالهی کامران

عبدالهی کامران

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادی فرناز

مرادی فرناز

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طهماس پور احسان

طهماس پور احسان

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
کوشکی مهدی

کوشکی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سوری نیلوفر

سوری نیلوفر

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حق ندری مبینا

حق ندری مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمالی تنها علی

جمالی تنها علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح میرآقائی مجید

فلاح میرآقائی مجید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدزاده شورابه زهرا

محمدزاده شورابه زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محبی نژاد امیررضا

محبی نژاد امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مینایی حسین

مینایی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چراغی حسین

چراغی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سوخته زاری مسعود

سوخته زاری مسعود

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفی پور احسان

صفی پور احسان

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسدپور فاطمه

اسدپور فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدلی حسین

عبدلی حسین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کرمیان فرد افشین

کرمیان فرد افشین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحیمی رضا

رحیمی رضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زیدیانی شایان

زیدیانی شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظریان طیبه

نظریان طیبه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گراوند میثم

گراوند میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مروتی علی

مروتی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفایی مقدم یوسف

صفایی مقدم یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمشیدپویا سعیده

جمشیدپویا سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومنی علی

مومنی علی

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خسروی پاکنام

خسروی پاکنام

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راستگو محمد

راستگو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آزادبخت سینا

آزادبخت سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سوخته زاری جواد

سوخته زاری جواد

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قبادی کوره خسروی پریا

قبادی کوره خسروی پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گراوند مهدی

گراوند مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزادبخت سامان

آزادبخت سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوشناموند بهنام

خوشناموند بهنام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افراسی مریم

افراسی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علیزاده مقدم علیرضا

علیزاده مقدم علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نجات پور محمدرضا

نجات پور محمدرضا

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رشنو مهدی

رشنو مهدی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:06:24 AM
Menu