بروجرد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بروجرد

بهرامی علیرضا

بهرامی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی سوگند

شیخ الاسلامی سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شاهوردی نژاد وحید

شاهوردی نژاد وحید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
گودرزی محمدحسن

گودرزی محمدحسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نوبخت هستی

نوبخت هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پناهی عرفان

پناهی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
ترکمان محمد سجاد

ترکمان محمد سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گودرزی عرشیا

گودرزی عرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فیالی بیرانوند آرزو

فیالی بیرانوند آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نورانی ستاره

نورانی ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کاکاوند محمد علی

کاکاوند محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
گودرزی هانیه

گودرزی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سبزی کرد علیوند امیرحسین

سبزی کرد علیوند امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مشتاق الائمه عرفان

مشتاق الائمه عرفان

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شهیدی سیدسینا

شهیدی سیدسینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ساکی عرفان

ساکی عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالاری ساغر

سالاری ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب انواری محسن

عرب انواری محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقصودی یاشار

مقصودی یاشار

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خدائی مائده

خدائی مائده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صداقتی صدف

صداقتی صدف

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

هنر
لطفی علی

لطفی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گودرزی نیما

گودرزی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امیدیان عرفان

امیدیان عرفان

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پیرهادی مهرشاد

پیرهادی مهرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هنرور علی

هنرور علی

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بنائی شهباز

بنائی شهباز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یاراحمدی مهدی

یاراحمدی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادی علی

مرادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری گودرزی هستی

حیدری گودرزی هستی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرزائی محمدامین

میرزائی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حریری آیدا

حریری آیدا

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسیبیان مائده

مسیبیان مائده

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روزبهانی عرفان

روزبهانی عرفان

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/4/2023 1:32:45 PM
Menu