ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ريگان

جرجندی الهه

جرجندی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عباس آبادی نژاد امیرعباس

عباس آبادی نژاد امیرعباس

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بخت فاطمه

بخت فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهادرانی نیا عصمت

بهادرانی نیا عصمت

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:42:02 AM
Menu