رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رودبار

سابقی نژاد حجت

سابقی نژاد حجت

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
حیدرزهی فاطمه

حیدرزهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
پوردرویشیان منصور

پوردرویشیان منصور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
دانشگر نوشین

دانشگر نوشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
دانشگر مهرنوش

دانشگر مهرنوش

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسنی جاز نجمه

حسنی جاز نجمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سهرابیان رسول

سهرابیان رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شهریاری پور زهرا

شهریاری پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خرم نیا فرشته

خرم نیا فرشته

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خانه فردا مهدیه

خانه فردا مهدیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صادقی زاده راحله

صادقی زاده راحله

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسنی جاز یوسف

حسنی جاز یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زرین زاده شهاب

زرین زاده شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمی روح الله

رستمی روح الله

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سالاری زاده مهتاب

سالاری زاده مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
گرگندی پور الناز

گرگندی پور الناز

علوم کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
یوسفی خواه شیرزاد

یوسفی خواه شیرزاد

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زین ابادی رقیه

زین ابادی رقیه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رئیسی نیا ابراهیم

رئیسی نیا ابراهیم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاحی شاه اباد سعیده

فلاحی شاه اباد سعیده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ناوکی علی

ناوکی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خاور وحید

خاور وحید

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانخانی افشین

زمانخانی افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دوست محمدی مهدی

دوست محمدی مهدی

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بامری صغری

بامری صغری

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالاری احسان

سالاری احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بنی اسدی فرحناز

بنی اسدی فرحناز

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بنی اسدی محمدرضا

بنی اسدی محمدرضا

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورفرساد زهرا

پورفرساد زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سابقی پنک مهرانگیز

سابقی پنک مهرانگیز

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ناوکی افسانه

ناوکی افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بدیلی ده میر یزدان

بدیلی ده میر یزدان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/29/2023 4:00:14 PM
Menu