راور

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر راور

رضایت بخش راوری مهلا

رضایت بخش راوری مهلا

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رشیدخانی کوه جهری بلقیس

رشیدخانی کوه جهری بلقیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسینی بقائی راوری سید ابولفضل

حسینی بقائی راوری سید ابولفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرمنوچهری راوری محمدطاهر

میرمنوچهری راوری محمدطاهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرباسی دهوجی مکیه

کرباسی دهوجی مکیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یزدیزاده فاطمه

یزدیزاده فاطمه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یزدان پناه ده علی علی رضا

یزدان پناه ده علی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جوکار راوری فاطمه

جوکار راوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فیروزبخت محمد مهدی

فیروزبخت محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحمانی راوری علی

رحمانی راوری علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسی نژاد راوری امیرحسین

عباسی نژاد راوری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانشور خالق آبادی الهه

دانشور خالق آبادی الهه

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبی محمد مهدی

محبی محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهریاری خیرآبادی امیر محمد

شهریاری خیرآبادی امیر محمد

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روحانی راوری هادی

روحانی راوری هادی

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاربخش راوری عقیل

کاربخش راوری عقیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هدایتی آبکوهی راوری زینب

هدایتی آبکوهی راوری زینب

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیک روش راوری امیررضا

نیک روش راوری امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتح آبادی علیرضا

فتح آبادی علیرضا

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شبانزاده راوری علیرضا

شبانزاده راوری علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصوری بابهوتکی فاطمه

منصوری بابهوتکی فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کمساری بنانی فرزانه

کمساری بنانی فرزانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غلام حسین پور زهره

غلام حسین پور زهره

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رستمی راوری فاطمه

رستمی راوری فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/29/2023 4:15:17 PM
Menu