عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر عنبرآباد

سلیمانی هونی ابراهیم

سلیمانی هونی ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ایاغ آرش

ایاغ آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قنبری آیدا

قنبری آیدا

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
عمرانی ساردو علی

عمرانی ساردو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سیدی کره محمد

سیدی کره محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
کریمی زهره

کریمی زهره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
شکوهی سبحان

شکوهی سبحان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بهادر زهرا

بهادر زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کشیتی محمد حسین

کشیتی محمد حسین

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالاری دیوانمرد احمدرضا

سالاری دیوانمرد احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جشان پور بهرام

جشان پور بهرام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
تندور علی

تندور علی

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
احمد یوسفی جشار فاطمه

احمد یوسفی جشار فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تاجیک محمدمهدی

تاجیک محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
طیاری ییلاقی زهرا

طیاری ییلاقی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بروشان زهره

بروشان زهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خیوه مجتبی

خیوه مجتبی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
بلادره فاطمه

بلادره فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
منصوریان بهمنی مجتبی

منصوریان بهمنی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دیبمهر فاطمه

دیبمهر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معتمد فاطمه

معتمد فاطمه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی اسفیجار محمدسعید

عباسی اسفیجار محمدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سهراب زاده محمدحسن

سهراب زاده محمدحسن

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خالصی نعیم

خالصی نعیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جهانشاهی امجزی سهیلا

جهانشاهی امجزی سهیلا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهروج روح الله

بهروج روح الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدیوسفی زهرا

احمدیوسفی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حیدری نژاد سبحان

حیدری نژاد سبحان

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
علی توکلی فاطمه

علی توکلی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آرمزد امیرمحمد

آرمزد امیرمحمد

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پورکریمدادی ساجده

پورکریمدادی ساجده

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سنجری پور جیرفت فاطمه

سنجری پور جیرفت فاطمه

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابام راحله

ابام راحله

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دنکاله مجتبی

دنکاله مجتبی

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
تباشیر محمدحسین

تباشیر محمدحسین

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زیرکی کمالی یاسمن

زیرکی کمالی یاسمن

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سنجری محمد هادی

سنجری محمد هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روش پور علی اکبر

روش پور علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشایخی اسفیجار زهرا

مشایخی اسفیجار زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوری ساجده

نوری ساجده

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حیدری لری علی

حیدری لری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوزائی فائزه

نوزائی فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
امیری امیررضا

امیری امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفایی هادی

صفایی هادی

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بردانیا محمدجواد

بردانیا محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرحدی پورکریم فاطمه

سرحدی پورکریم فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاضلی دهنوی فرشید

فاضلی دهنوی فرشید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پایدار علی

پایدار علی

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورامیری امین رضا

پورامیری امین رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شکوهی فاطمه

شکوهی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شهدادنژاد حسام

شهدادنژاد حسام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افشارمنش علی اکبر

افشارمنش علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سرحدی امین رضا

سرحدی امین رضا

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دودمانی محمدرسول

دودمانی محمدرسول

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالاری فرد زهرا

سالاری فرد زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رئیسی فائزه

رئیسی فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داوری حسین

داوری حسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شیرمحمدی ربابه

شیرمحمدی ربابه

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میری کلجک زهرا

میری کلجک زهرا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شمس الدینی سجاد

شمس الدینی سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پی پر فهیمه

پی پر فهیمه

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدی سحر

محمدی سحر

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کامرانی مهنی فاطمه

کامرانی مهنی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدیوسفی حمیدرضا

احمدیوسفی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شیخ حسینی لری حسین

شیخ حسینی لری حسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پذیرا علیرضا

پذیرا علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی امجزی فاطمه

احمدی امجزی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کهوریصادق یاسر

کهوریصادق یاسر

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اقتداری ملیکه

اقتداری ملیکه

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالاری حمیدرضا

سالاری حمیدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پوراقتداری نجمه

پوراقتداری نجمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خالصی فاطمه

خالصی فاطمه

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خالصی ریحانه

خالصی ریحانه

تاريخ|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سالای مژگان

سالای مژگان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان پور فاطمه

دهقان پور فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاریاد مریم

پاریاد مریم

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جلالی یلدا

جلالی یلدا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شهدادنژاد مرضیه

شهدادنژاد مرضیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ایزدی فر ساجده

ایزدی فر ساجده

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجی نمکی محمد

حاجی نمکی محمد

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادی حمید

مرادی حمید

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:15:40 AM
Menu