زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زرند

قلیزاده فاطمه

قلیزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

11سال کانونی / 204 آزمون

تجربی
ایزدی مهلا

ایزدی مهلا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
ابراهیمی زرندی محمد مهدی

ابراهیمی زرندی محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
جعفری مهلا السادات

جعفری مهلا السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
حسینی نژاد فاطمه

حسینی نژاد فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهزادنیا فرزاد

بهزادنیا فرزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسلامی محمد حسین

اسلامی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
منصوری محمد جواد

منصوری محمد جواد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
گلستانی فاطمه

گلستانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نداف پور فاطمه

نداف پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
متصدی زاده مهدی

متصدی زاده مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نورالدینی علی

نورالدینی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
منصوری مهدی

منصوری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عربپور فاطمه

عربپور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ضیاالدینی زهرا

ضیاالدینی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جعفری مهران

جعفری مهران

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جمالیزاده محمد حسین

جمالیزاده محمد حسین

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

هنر
جعفرزاده امیر حسین

جعفرزاده امیر حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کردی زهره

کردی زهره

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افشار فاطمه

افشار فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسن زاده عارفه

حسن زاده عارفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میرزائی اعظم

میرزائی اعظم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نورالدینی مهدی

نورالدینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهدی زاده محمد امیر

مهدی زاده محمد امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
متصدی عرفان

متصدی عرفان

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دهقان فاطمه الزهرا

دهقان فاطمه الزهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غنی زاده رضا

غنی زاده رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اثناعشری فاطمه

اثناعشری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ملائی حنانه

ملائی حنانه

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سیستانی امیر حسین

سیستانی امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پور سلطانی فاطمه

پور سلطانی فاطمه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دهقانی مجتبی

دهقانی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امیری سید علی

امیری سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرزاده امیررضا

جعفرزاده امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورالدینی زینب

نورالدینی زینب

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زراعتکار فائزه

زراعتکار فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خلیلی فاطمه

خلیلی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ایزدی حامد

ایزدی حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
میرزائی راد فاطمه الزهرا

میرزائی راد فاطمه الزهرا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زعیم باشی هاله

زعیم باشی هاله

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمتی یاسمین

رحمتی یاسمین

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آزادی فر سجاد

آزادی فر سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نورالدینی علی

نورالدینی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سعیدی فائزه

سعیدی فائزه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهشتی مقدم فاطمه

بهشتی مقدم فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانشاهی زینب

جهانشاهی زینب

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امیری نسب مریم

امیری نسب مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
ابراهیمی فرناز

ابراهیمی فرناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی پری ناز

ابراهیمی پری ناز

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزائی عرفان

میرزائی عرفان

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رشیدی مهدی

رشیدی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ترابی امیر حسین

ترابی امیر حسین

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسینی محدثه سادات

حسینی محدثه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهرابی رقیه

سهرابی رقیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عظیمی فاطمه

عظیمی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عربپور محمدصالح

عربپور محمدصالح

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خالقی فاطمه

خالقی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسینی محمد حسین

حسینی محمد حسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمی احمدی حنانه

قاسمی احمدی حنانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زمانی امیر حسین

زمانی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسنی زاده جواد

حسنی زاده جواد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کمساری عاطفه

کمساری عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ضیاالدینی مرتضی

ضیاالدینی مرتضی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ضیاالدینی سارا

ضیاالدینی سارا

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب نژاد زهرا

عرب نژاد زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی محمد علی

محمدی محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مختاری محمد حسین

مختاری محمد حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی نژاد علی محمد

حسینی نژاد علی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب زاده مریم

عرب زاده مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علی خیل مریم

علی خیل مریم

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا زاده فاطمه

رضا زاده فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی نگین

ابراهیمی نگین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی مرضیه

محمدی مرضیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یارمند فاطمه

یارمند فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی احسان

ملکی احسان

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهرابی زهرا

سهرابی زهرا

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرین زهرا

زرین زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
یحیایی محمد مهدی

یحیایی محمد مهدی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارعی فائزه

زارعی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برخوداری مرتضی

برخوداری مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدیزاده فاطمه

مهدیزاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پوریزدی حدیث

پوریزدی حدیث

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کارگر یگانه

کارگر یگانه

زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یزدانپناه فاطمه

یزدانپناه فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانی محمد مهدی

زمانی محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسعودزاده سید علی

مسعودزاده سید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهیم پور فاطمه

ابراهیم پور فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اکبرزاده فاطمه

اکبرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:58:41 AM
Menu