سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سيرجان

صادقی پدرام

صادقی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
نجف ابادی پور سروش

نجف ابادی پور سروش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ملک محمدی حسین

ملک محمدی حسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
صالحی بتول

صالحی بتول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

9سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
طهماسب پورافشار علی

طهماسب پورافشار علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
موسوی سعادت آبادی سیدمحمد مهدی

موسوی سعادت آبادی سیدمحمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
محیاپولری حسین

محیاپولری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
هوشمندی آیدا

هوشمندی آیدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
خدوم علی

خدوم علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
جبیری امیر

جبیری امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خراسانی اسماعیلی مبین

خراسانی اسماعیلی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ترکی سکنان امیرحسین

ترکی سکنان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نورمندی پور فرناز

نورمندی پور فرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
محمدی پور سارا

محمدی پور سارا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نژادپوراسماعیلی امیررضا

نژادپوراسماعیلی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
محمودآبادی محمدجواد

محمودآبادی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
شول محمدمعین

شول محمدمعین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پورخسروانی مهسا

پورخسروانی مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ابراهیمی قرقیونلو فاطمه

ابراهیمی قرقیونلو فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
کرانی حسین

کرانی حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ارقند محمدمهدی

ارقند محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سالاری نسیم

سالاری نسیم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
افشارجهانشاهی سپیده

افشارجهانشاهی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ایرانمنش پاریزی فاطمه

ایرانمنش پاریزی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
فیروزی قهستانی وجیهه

فیروزی قهستانی وجیهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دیانی فیروزآبادی زهرا

دیانی فیروزآبادی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جهانشاهی افشار فاطمه

جهانشاهی افشار فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خضری فر امیرحسین

خضری فر امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
اسطوری مهدی

اسطوری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کرانی فاطمه

کرانی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
دهقان نیری شقایق

دهقان نیری شقایق

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خضری نیا مرجان

خضری نیا مرجان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صالحی کوثر

صالحی کوثر

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جهانشاهی شکوفه

جهانشاهی شکوفه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جهانشاهی سینا

جهانشاهی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آباده زهرا

آباده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حاج میرزاسعیدی الناز

حاج میرزاسعیدی الناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نجارزاده کرانی امیررضا

نجارزاده کرانی امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عمادآبادی معظمه

عمادآبادی معظمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
کوششی امیرمهدی

کوششی امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سالارپورغربا رضا

سالارپورغربا رضا

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
محمدی احمدرضا

محمدی احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ضیا شهابی فاطمه

ضیا شهابی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خواجوئی نژاد پرنیا

خواجوئی نژاد پرنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ایرانمنش پاریزی مهدی

ایرانمنش پاریزی مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خوارزمی زهرا

خوارزمی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ستوده نیا کرانی مهدی

ستوده نیا کرانی مهدی

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
سالاری علی

سالاری علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حسین زاده بچاقچی معصومه

حسین زاده بچاقچی معصومه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حبیبی فرناز

حبیبی فرناز

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
رعائی پردیس

رعائی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رعائی مهدیس

رعائی مهدیس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آتشی پور سیدمحمدحسین

آتشی پور سیدمحمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
روح الامینی زهرا

روح الامینی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زنگنه شایان

زنگنه شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودآبادی مینا

محمودآبادی مینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شیبانی تذرجی شاهرخ

شیبانی تذرجی شاهرخ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نصرت آبادی فاطمه

نصرت آبادی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهسواری گوغری یوسف

شهسواری گوغری یوسف

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خان آقائی شبنم

خان آقائی شبنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هدایتی فاطمه

هدایتی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جمالی لیلا

جمالی لیلا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

زبان
شایان مهر شقایق

شایان مهر شقایق

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شکاری محمدنوید

شکاری محمدنوید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قاسمی نژادرائینی فاطمه

قاسمی نژادرائینی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زیدآبادی نژاد مهدیه

زیدآبادی نژاد مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محیاپورلری ابوالفضل

محیاپورلری ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حیدرآبادی زاده علیرضا

حیدرآبادی زاده علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پورغربا علی

پورغربا علی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نوراللهی ایران پور مرضیه

نوراللهی ایران پور مرضیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهانشاهی مصطفی

جهانشاهی مصطفی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شیبانی تذرجی پرنیا

شیبانی تذرجی پرنیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاهمرادی پور محمدصالح

شاهمرادی پور محمدصالح

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مظفرپورسیاهکوهی فاطمه

مظفرپورسیاهکوهی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
هادوی نیلوفر

هادوی نیلوفر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رضائی لری محمدعلی

رضائی لری محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نورمندی پور رضوان

نورمندی پور رضوان

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آشتا علی

آشتا علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدوم فاطمه

خدوم فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدی سارا

محمدی سارا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محیاپورلری محمدرضا

محیاپورلری محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفی نژاد نجمه

صفی نژاد نجمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حیدری قرائی زهرا

حیدری قرائی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمی نژادرائینی امیررضا

قاسمی نژادرائینی امیررضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فیروزآبادی آیدا

فیروزآبادی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تانوردی نسب علی اکبر

تانوردی نسب علی اکبر

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شیخ فائزه

شیخ فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفی جهانشاهی فائزه

صفی جهانشاهی فائزه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فخرآبادی پور مهسا

فخرآبادی پور مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهسواری گلنوش

شهسواری گلنوش

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علائی محمدحسن

علائی محمدحسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نژادمنساری مهران

نژادمنساری مهران

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حیدری نسب فاطمه

حیدری نسب فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهابی نژاد فاطمه

شهابی نژاد فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
یعقوبی پور فاطمه

یعقوبی پور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی سیدسپهر

حسینی سیدسپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجفی محبوبه

نجفی محبوبه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلستانی هما

گلستانی هما

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجاهدی امیرعباس

مجاهدی امیرعباس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رفیعی پوراحمدی ناهید

رفیعی پوراحمدی ناهید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمی پورافشار نگین

قاسمی پورافشار نگین

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نصرالله پور علیرضا

نصرالله پور علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاه حیدری راضیه

شاه حیدری راضیه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زینلی پاریزی محمدعرفان

زینلی پاریزی محمدعرفان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علوی نژاد سیدمهدی

علوی نژاد سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شیبانی تذرجی محمد مهدی

شیبانی تذرجی محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
راسخی سعیده

راسخی سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاه محمدی فروغ

شاه محمدی فروغ

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ناصری پورتکلو مهدیه

ناصری پورتکلو مهدیه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خسروانی پور علی

خسروانی پور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
داوری کرانی حجت

داوری کرانی حجت

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
یعقوبی پور زهرا

یعقوبی پور زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قنادزاده فاطمه

قنادزاده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کشاورز سارا

کشاورز سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پاس دار پویا

پاس دار پویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی فر سجاد

محمدی فر سجاد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خوش بین محمدامین

خوش بین محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهره مندزرندی بهاره

بهره مندزرندی بهاره

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلبازخانی پور مهدیه

گلبازخانی پور مهدیه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نعمتی ستاره

نعمتی ستاره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نژادخراسانی عطیه

نژادخراسانی عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مظفری گوغری مهدیه

مظفری گوغری مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ایزدآبادی عطیه

ایزدآبادی عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحی علی

صالحی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نجمی نژاد محمد

نجمی نژاد محمد

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آباده محمدمهدی

آباده محمدمهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی گوغری فاطمه

کریمی گوغری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نعمتی محمدرضا

نعمتی محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جهانشاهی علی

جهانشاهی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علی پور مینا

علی پور مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شریفیان محمدمهدی

شریفیان محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خواجه نوری فاطمه

خواجه نوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خراسانی علی اصغر

خراسانی علی اصغر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسلام کیش فاطمه

اسلام کیش فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سراداری پور مصطفی

سراداری پور مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرداری پور علی

سرداری پور علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امیرپوراقطاعی بهار

امیرپوراقطاعی بهار

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خواجوئی نژاد فرزانه

خواجوئی نژاد فرزانه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جانی پور مریم

جانی پور مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدویان سیدمهدی

مهدویان سیدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی زیدآبادی سیدعلیرضا

حسینی زیدآبادی سیدعلیرضا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورجعفرآبادی مبینا

پورجعفرآبادی مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاپوری سامان

شاپوری سامان

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرخی بدوئی نگین

فرخی بدوئی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانشاهی پور محدثه

جهانشاهی پور محدثه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورمختار سحر

پورمختار سحر

زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوارزمی پناه مینو

خوارزمی پناه مینو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژادشاه بداغی امیرمهدی

نژادشاه بداغی امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پرواز امیرحسین

پرواز امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدی نژاد سبحان

مهدی نژاد سبحان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفی نژاد نعیمه

صفی نژاد نعیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسی پاریزی فائزه

عباسی پاریزی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولی محمدمهدی

رسولی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورمعصومی هما

پورمعصومی هما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی گوغری مهشید

صادقی گوغری مهشید

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غیاثی فاطمه

غیاثی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی زاده مصطفی

احمدی زاده مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شول حامد

شول حامد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امین عباسی معین الدین

امین عباسی معین الدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادپور مبینا

مرادپور مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فیروزی سمیرا

فیروزی سمیرا

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عرب قهستانی میترا

عرب قهستانی میترا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنجری پاریزی علی

سنجری پاریزی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد رائینی حدیث

قاسمی نژاد رائینی حدیث

بازيگري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
خداکرم پورهندیمی مریم

خداکرم پورهندیمی مریم

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورجعفری امیرمهدی

پورجعفری امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بلوردی امیرعباس

بلوردی امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاج ابادی پور علی

تاج ابادی پور علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسفندیارپور امیرحسین

اسفندیارپور امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهسواری مهدیه

شهسواری مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقی نفیسه

صادقی نفیسه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادی فر عرفان

جوادی فر عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شکاری پورسعیدآبادی اسما

شکاری پورسعیدآبادی اسما

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آذرشین علی

آذرشین علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نادری نسب امیرحسین

نادری نسب امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزت آبادی پور مهسا

عزت آبادی پور مهسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن یزدی علی

حسن یزدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودآبادی بنت الهدی

محمودآبادی بنت الهدی

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحمانی هانیه

رحمانی هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودآبادی سمیرا

محمودآبادی سمیرا

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
امیری مقدم غزال

امیری مقدم غزال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:37:06 PM
Menu