باغستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر باغستان

عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کشاورز بخشایش علی

کشاورز بخشایش علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
چگینی امیر

چگینی امیر

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جنگجو مجید

جنگجو مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسدی رویا

اسدی رویا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضانژادملکی سارا

رضانژادملکی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورحسن علی

پورحسن علی

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ارفع میلاد

ارفع میلاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقائی ندا

آقائی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلیمی پور محمد

سلیمی پور محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ولی پور محسن

ولی پور محسن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنی فرد مهران

محسنی فرد مهران

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قدرتی زینب

قدرتی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رسولی المیرا

رسولی المیرا

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
میربک لیلا

میربک لیلا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابوالفتحی فاطمه زهرا

ابوالفتحی فاطمه زهرا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رخصتی مهدی

رخصتی مهدی

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دنیانورد خدیجه

دنیانورد خدیجه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/7/2023 8:13:24 AM
Menu