وردآورد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر وردآورد

سبحانی حمیدرضا

سبحانی حمیدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اصفهانی ریحانه

اصفهانی ریحانه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پرستویی سپهر

پرستویی سپهر

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهرعلی مولود

مهرعلی مولود

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سنگ سفیدی علی

سنگ سفیدی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قره داغی مبینا

قره داغی مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سنگ سفیدی محمد

سنگ سفیدی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کردمافی محمد

کردمافی محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میرحسن سیدعلیرضا

میرحسن سیدعلیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
منتظری سانیچی امیرحسین

منتظری سانیچی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:46:26 AM
Menu