پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پرديس

رجبی کومله سید محمد حسین

رجبی کومله سید محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جعفران محمدرضا

جعفران محمدرضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ابرلاقی محمد

ابرلاقی محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عرب امیری مهابادی امیر

عرب امیری مهابادی امیر

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دلجو غمگسار ساعی

دلجو غمگسار ساعی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کهری برحقی فاطمه

کهری برحقی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خوش کردار محمد

خوش کردار محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وردی زاده علی

وردی زاده علی

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحیمی پرستو

رحیمی پرستو

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نائب کبیر فاطمه

نائب کبیر فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیدی مرام احسان

امیدی مرام احسان

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدزاده الهام

احمدزاده الهام

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملک شعار نگین

ملک شعار نگین

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالعظیمی درسا

عبدالعظیمی درسا

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جمالی نوروز آباد فائزه

جمالی نوروز آباد فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ملکی مبین

ملکی مبین

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:42:34 AM
Menu