شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرجديد پرند

بزرگی نگار

بزرگی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
فرشید فر محمد طاها

فرشید فر محمد طاها

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عبداللهی امیرمهدی

عبداللهی امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
روزبهانی میلاد

روزبهانی میلاد

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کاشفی علی

کاشفی علی

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خدادادی آرمین

خدادادی آرمین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شبانی راحله

شبانی راحله

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صبوری لله لو علی

صبوری لله لو علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:25:33 AM
Menu