قرچك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قرچك

سلگی فائزه

سلگی فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 59 آزمون

زبان
بهمن زیاری علی

بهمن زیاری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فتاح پور اسبو مرتضی

فتاح پور اسبو مرتضی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اختیاری میاب محسن

اختیاری میاب محسن

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ظریفی مجید

ظریفی مجید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملکی چروری محمدرضا

ملکی چروری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهمی خرایم امیرحسین

ابراهمی خرایم امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عطائی شاکری سحر

عطائی شاکری سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی پیله رود مصطفی

محمدی پیله رود مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پاکیزه حسین اباد محدثه

پاکیزه حسین اباد محدثه

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فعلی نگین

فعلی نگین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاهسوند محمد حسین

شاهسوند محمد حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملکی زاده زهرا

ملکی زاده زهرا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سیدعباسی سید امیرحسن

سیدعباسی سید امیرحسن

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کمره سمانه

کمره سمانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فتحی نازنین

فتحی نازنین

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
برزگر فاطمه

برزگر فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غنی زاده سیده سارا

غنی زاده سیده سارا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شعبانی آغجه رود زهرا

شعبانی آغجه رود زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خداکرمی مهدیه

خداکرمی مهدیه

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پرویزی زهرا

پرویزی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
مصافی کیوان

مصافی کیوان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ایرانشاهی زهرا

ایرانشاهی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرشفیعی معصومه سادات

میرشفیعی معصومه سادات

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدی مهسا

اسدی مهسا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفی فاطمه

لطفی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مجیدی فاطمه

مجیدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشاری امیری شایان

افشاری امیری شایان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مشکانی علی

مشکانی علی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائی الهام

رضائی الهام

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلستانی مهشاد

گلستانی مهشاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروشیری فاطمه

خسروشیری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کوکبی تقی پور فردین

کوکبی تقی پور فردین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کرمانی مونج ستایش

کرمانی مونج ستایش

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پیمانی مهتاب

پیمانی مهتاب

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بدرانیلو کاظم

بدرانیلو کاظم

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظام نگین

نظام نگین

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالفتح نگین

ابوالفتح نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کمره زهرا

کمره زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسامی فاطمه

حسامی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
شاه محمدی فاطمه

شاه محمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقوی مبینا

تقوی مبینا

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرتضوی دیزجی فاطمه سادات

مرتضوی دیزجی فاطمه سادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شرفی محمد

شرفی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
یار احمدی حمد رضا

یار احمدی حمد رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبک دست علی

سبک دست علی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امینیان نسب محمدحسین

امینیان نسب محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نژادجعفری عرفان

نژادجعفری عرفان

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جاهد کورائیم محسن

جاهد کورائیم محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قبادی امیر محمد

قبادی امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اعتمادی راد آرمان

اعتمادی راد آرمان

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نعمت پور بنیامین

نعمت پور بنیامین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جلال دوست علی رضا

جلال دوست علی رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
محمدنژادزیردهی احسان

محمدنژادزیردهی احسان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خلیلی شادمهر

خلیلی شادمهر

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کرمی نگین

کرمی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی ایمان

کریمی ایمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمتی زینب

رحمتی زینب

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محبی سپیده

محبی سپیده

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خلیلی سجاد

خلیلی سجاد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادی کلر بهاره

مرادی کلر بهاره

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عظیمی حصاری امیرحسین

عظیمی حصاری امیرحسین

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فرجی حمید

فرجی حمید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علومی فلاح فاطمه

علومی فلاح فاطمه

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
عبادزاده افسون

عبادزاده افسون

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توکلی محمد

توکلی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدی مطلق فاطمه

احمدی مطلق فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امینی محمدرضا

امینی محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدپور فاطمه

احمدپور فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حیدری کوه بنه علیرضا

حیدری کوه بنه علیرضا

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سعادتی آرش

سعادتی آرش

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صغیری گنجه مهدی

صغیری گنجه مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خمیرگیری امیر

خمیرگیری امیر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سهیل

ابراهیمی سهیل

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
یعقوبی محمدعلی

یعقوبی محمدعلی

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:57:37 AM
Menu