رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رودهن

آتش برگ مهدی

آتش برگ مهدی

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
علیزاده خواجه بلاغ امیرمحمد

علیزاده خواجه بلاغ امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
عبادی ساناز

عبادی ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
نصیری مریم

نصیری مریم

فيزيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
شیرزاد یوسف

شیرزاد یوسف

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
درفکی علی

درفکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقعلی زهرا

صادقعلی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
کمایی نیکان

کمایی نیکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتحی کسری

فتحی کسری

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شوقیان علیرضا

شوقیان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صادقعلی امیر حسین

صادقعلی امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حیدری محمد حسین

حیدری محمد حسین

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مظلومی سید علی

مظلومی سید علی

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شاه داری امیر حسین

شاه داری امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باقر پور عرفان

باقر پور عرفان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گمار راضیه

گمار راضیه

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گودآسیایی فاطمه

گودآسیایی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری مهدیه

حیدری مهدیه

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسین اقایی ارین

حسین اقایی ارین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرشیدی علی

مرشیدی علی

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خوش منش فائقه

خوش منش فائقه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی سید محمد رضا

صالحی سید محمد رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قلی پور محمد

قلی پور محمد

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دوست صادق

دوست صادق

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
همتی محمد صالح

همتی محمد صالح

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کرامتی فر سمانه

کرامتی فر سمانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسپور پردیس

عباسپور پردیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نقدی تماشا فاطمه

نقدی تماشا فاطمه

فيزيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفر نژاد قمی یاسمن

جعفر نژاد قمی یاسمن

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصوری بیرکی فاطمه

منصوری بیرکی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوری محسن

نوری محسن

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانی محمد رضا

دهقانی محمد رضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرائین مهراد

مهرائین مهراد

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالقی شمیم

خالقی شمیم

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
5/30/2023 7:49:37 AM
Menu