اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اسلام‌شهر

خدابخشی دهنوی مرضیه

خدابخشی دهنوی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
صادقی دهلان مریم

صادقی دهلان مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ربیع پور سوگند

ربیع پور سوگند

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
اسماعیل نژادقزلقیه زینب

اسماعیل نژادقزلقیه زینب

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رضایی نسب حمید

رضایی نسب حمید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رضایی فیروزجاه سحر

رضایی فیروزجاه سحر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مقصودی فاطمه

مقصودی فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

هنر
عباسی بهاره

عباسی بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
باقری نیکو آمنه

باقری نیکو آمنه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دل سوز سارا

دل سوز سارا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فشی فاطمه

فشی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسفندیاری زهرا

اسفندیاری زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جوانبخت آتدره سی معصومه

جوانبخت آتدره سی معصومه

علوم تربيتي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علومی کلو مریم

علومی کلو مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسین پورششکلی فاطمه

حسین پورششکلی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تقی زاده آیدا

تقی زاده آیدا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
دهقانی علی

دهقانی علی

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
علوی سیده سارا

علوی سیده سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نیکنام مهدی

نیکنام مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فعله گری نگین

فعله گری نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
روحی داراب امیرمهدی

روحی داراب امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قدرت نیا الهام

قدرت نیا الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ناجی علیرضا

ناجی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسن پور نازنین

حسن پور نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورگربازدهی محدثه

پورگربازدهی محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
چزانی شراهی محمدامین

چزانی شراهی محمدامین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسینی بوجی سیده معصومه

حسینی بوجی سیده معصومه

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خلدی دولق احسان

خلدی دولق احسان

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بختیاری نازنین

بختیاری نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابائی اسبگرانی فاطمه

بابائی اسبگرانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فخیمی علیقلی زاده زهرا

فخیمی علیقلی زاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کنعانی سمانه

کنعانی سمانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهبازی محمدمهدی

شهبازی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جهانبخشی الهام

جهانبخشی الهام

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریم پور رضا

کریم پور رضا

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

هنر
قبادیان فرد کیمیا

قبادیان فرد کیمیا

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معظمی گودرزی فاطمه

معظمی گودرزی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تفرشی فاطمه

تفرشی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نورپور مائده

نورپور مائده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نیکزاد معصومه

نیکزاد معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی هولاسو نفیسه

عباسی هولاسو نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بیات محمدحسین

بیات محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شکری محمد

شکری محمد

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامی درازکلا سوگند

غلامی درازکلا سوگند

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سیفی آذر امیرحسین

سیفی آذر امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خرسندصبور رامتین

خرسندصبور رامتین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
یوسف زاده شیشه گورابی زهرا

یوسف زاده شیشه گورابی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حیدرزاده فرزانه

حیدرزاده فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمدقلی ها مرضیه

محمدقلی ها مرضیه

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
طاهری قراقیه ایی فرید

طاهری قراقیه ایی فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شاهتره فاطمه

شاهتره فاطمه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرضی عارفه

فرضی عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خدادادی لفوت فاطمه

خدادادی لفوت فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علیزاده آرمین

علیزاده آرمین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حقی سحر

حقی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدی دامناب سپیده

اسدی دامناب سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملک پور زهرا

ملک پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دانشمندملائی ملیکا

دانشمندملائی ملیکا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عطاری الهه

عطاری الهه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
وفایی انباردان پریسا

وفایی انباردان پریسا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آقائی مریم

آقائی مریم

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گائینی مبینا

گائینی مبینا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زمانی مریم

زمانی مریم

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لطفی مریم

لطفی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پیری گونلو مهدی

پیری گونلو مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حکم آبادی مرتضی

حکم آبادی مرتضی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهری سیدمحمد

شهری سیدمحمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حشم دارقوجه بیگلو امیرحسین

حشم دارقوجه بیگلو امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عابدی آرش

عابدی آرش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نامداری عرفان

نامداری عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زارعی محمدجواد

زارعی محمدجواد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سهیلی قربانی سمانه

سهیلی قربانی سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خبازی سارا

خبازی سارا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پورحیدر زیبا

پورحیدر زیبا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرمست مهدی

سرمست مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرزین زینب

فرزین زینب

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباس زاده امیرحسین

عباس زاده امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مشعشعی فر سیدنوید

مشعشعی فر سیدنوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفری مونس

جعفری مونس

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرب عامری سبا

عرب عامری سبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسابی حسین

حسابی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امیری لیلا

امیری لیلا

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طوری بیله درق مهدی

طوری بیله درق مهدی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابهریان فاطمه

ابهریان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدی حسینکلو محمد

اسدی حسینکلو محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادی عهدیه مرضیه

مرادی عهدیه مرضیه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بیاتی نگار

بیاتی نگار

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معصومی پور معصومه

معصومی پور معصومه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عیسی بیگلو زهرا

عیسی بیگلو زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رفیعی رویا

رفیعی رویا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بابائی زینب

بابائی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کوماسی زاده زهرا

کوماسی زاده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آزادی ملیکا

آزادی ملیکا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسن مونا

حسن مونا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عزتی زهرا

عزتی زهرا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضازاده مریم

رضازاده مریم

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فراتی مبینا

فراتی مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوری ماجده

نوری ماجده

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروی زهرا

خسروی زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طباطبائی سیده فاطمه

طباطبائی سیده فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اصغری سهیلا

اصغری سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فضلی فائزه

فضلی فائزه

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هادی نژاد شیخ امیرحسین

هادی نژاد شیخ امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مغانلو محدثه

مغانلو محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ناصری فاطمه

ناصری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نادری سارا

نادری سارا

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جهانی فاطمه

جهانی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعی معصومه

زارعی معصومه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
لطفی ملاقاسم حامد

لطفی ملاقاسم حامد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کبیری امیرحسین

کبیری امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شیرمحمدی فاطمه

شیرمحمدی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شفیعی معز امیررضا

شفیعی معز امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعی سعیده

زارعی سعیده

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
والی مهدیه

والی مهدیه

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طوری عثماوندانی زینب

طوری عثماوندانی زینب

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
علی اکبرنژاد مائده

علی اکبرنژاد مائده

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وحدنژاددامناب زهرا

وحدنژاددامناب زهرا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زیادعلی کمیل

زیادعلی کمیل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ملکی فرشته

ملکی فرشته

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بابالوئی علی

بابالوئی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسخانی لیلا

عباسخانی لیلا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بیرامی صوفلو فرشته

بیرامی صوفلو فرشته

مشاوره|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زیادی عبدل آبادی عرفان

زیادی عبدل آبادی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیلی مهدیه

خلیلی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یاری حدیثه

یاری حدیثه

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابوالقاسمی محمدرضا

ابوالقاسمی محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمودنسب کبری

محمودنسب کبری

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستاری نسترن

ستاری نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهی یامچلو نگین

شاهی یامچلو نگین

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمی لیلا

قاسمی لیلا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تقی زاده معصومه

تقی زاده معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادی مبینا

مرادی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقری آتنا

باقری آتنا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گودرزی مهدیه

گودرزی مهدیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جمشیدپور علیرضا

جمشیدپور علیرضا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علیاری صوفحسن علی

علیاری صوفحسن علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی یامچلو فائزه

عبدالهی یامچلو فائزه

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فتحی بادی رضا

فتحی بادی رضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عسکری علی

عسکری علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نوبخت زردآلو فریناز

نوبخت زردآلو فریناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بخشی امیرمحمد

بخشی امیرمحمد

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجف نژاد مریم

نجف نژاد مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقی ده نوئی محمدجواد

صادقی ده نوئی محمدجواد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جعفرپور فاطمه

جعفرپور فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
خوشنام شیرین

خوشنام شیرین

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوری مهدی

نوری مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی مینا

محمدی مینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدی شیدا

محمدی شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آشام امیرمحمد

آشام امیرمحمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نهنگی زهرا

نهنگی زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صوفی زهرا

صوفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهمن یاراسبمرز مرجان

بهمن یاراسبمرز مرجان

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غم انگیز پاپ کیاده فاطمه

غم انگیز پاپ کیاده فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادبخت سپیده

آزادبخت سپیده

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آبداری زهرا

آبداری زهرا

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باجلان نیلوفر

باجلان نیلوفر

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شوقی بنام مهدی

شوقی بنام مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دولتخواه آرزو

دولتخواه آرزو

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملک زهرا

ملک زهرا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عزتی شیما

عزتی شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صحرائی ملدرسی مریم

صحرائی ملدرسی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسین پور سیده زهرا

حسین پور سیده زهرا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
افشاری بدرلو ملیکا

افشاری بدرلو ملیکا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نانکلی پور آیدا

نانکلی پور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حق ویردیلو نرگس

حق ویردیلو نرگس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عشقی آذر نازنین

عشقی آذر نازنین

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ملکی مرضیه

ملکی مرضیه

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعیلی ملیکا

اسماعیلی ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جدی نسترن

جدی نسترن

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانی محدثه

جهانی محدثه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
الیاسی روژین

الیاسی روژین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محسن راد کیمیا

محسن راد کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسکندری علیرضا

اسکندری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بشکول کبری

بشکول کبری

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اعظمی سنزیقی فائزه

اعظمی سنزیقی فائزه

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کریم پور علیرضا

کریم پور علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
انوری طاقچه حق همایون

انوری طاقچه حق همایون

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خانی مریم

خانی مریم

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسنی حسین

حسنی حسین

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کبیری هریس مریم

کبیری هریس مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
انصاریان بهاره

انصاریان بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرجی فاطمه

فرجی فاطمه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فیضی پور ماهرخ

فیضی پور ماهرخ

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کشاورز حداد طاها

کشاورز حداد طاها

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یزدیان علی

یزدیان علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمدی عسگرآباد ابوالفضل

حمدی عسگرآباد ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفری نوشری فرناز

جعفری نوشری فرناز

زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حاجی محمدی کمارسفلی امیر

حاجی محمدی کمارسفلی امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صبوری طهورا

صبوری طهورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی ابربکوه سیدمحمد

موسوی ابربکوه سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوش رفتاربرنا فاطمه

خوش رفتاربرنا فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی پیرموسایی علی

محمدی پیرموسایی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورمحمدی فاطمه

نورمحمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی میانجی ابوالفضل

صالحی میانجی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شریفی مهدی

شریفی مهدی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدایی فاطمه

خدایی فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاچنگ فاطمه

پاچنگ فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مخلص آبادی فراهانی محمد

مخلص آبادی فراهانی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عیسی پورلسکوکلایه شقایق

عیسی پورلسکوکلایه شقایق

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگیری زهرا

جهانگیری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمدی محدثه

صمدی محدثه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هرآئینه امیرمحمد

هرآئینه امیرمحمد

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع مولائی فاطمه

زارع مولائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودی معصومه

محمودی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیکخواه صوفلو مهسا

نیکخواه صوفلو مهسا

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بامدادتازه کند سارا

بامدادتازه کند سارا

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شوشکوند مهسا

شوشکوند مهسا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کمالی هریس مهدی

کمالی هریس مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناصری سوران

ناصری سوران

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
کاظمی آرمان

کاظمی آرمان

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاشی کیمیا

کاشی کیمیا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شیخی ملاحاجلوئی سعید

شیخی ملاحاجلوئی سعید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پیمانفر حمیدرضا

پیمانفر حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانی ولی آباد مریم

سلطانی ولی آباد مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صدیقی امناب امیرحسین

صدیقی امناب امیرحسین

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گوره چی رویا

گوره چی رویا

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلالی حاجی آبادی سیدمحمدیوسف

جلالی حاجی آبادی سیدمحمدیوسف

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علیخانی الهه

علیخانی الهه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چمنی سارجلو امیر

چمنی سارجلو امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلالی قولقاسم مهدی

جلالی قولقاسم مهدی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرزین فاطمه

فرزین فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حیدری مریم

حیدری مریم

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالاروند محمدحسین

سالاروند محمدحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نعمتی فاطمه

نعمتی فاطمه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دستوری آسیه

دستوری آسیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزی حسین

نوروزی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لطیفیان نگار

لطیفیان نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبری مهدی

قنبری مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آجورلو آتوسا

آجورلو آتوسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افتخاری فر محمد

افتخاری فر محمد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رشوند مهدی

رشوند مهدی

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدی حسین

محمدی حسین

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لک‌ حسین

لک‌ حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باشی مائده

باشی مائده

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مشهدی هانیه

مشهدی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحی مریم

فتحی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افخمی الهه

افخمی الهه

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شکری قزلجه علیرضا

شکری قزلجه علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لجامگیری مبینا

لجامگیری مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلمانی یامچلو زهرا

سلمانی یامچلو زهرا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی بابانظر فاطمه

محمودی بابانظر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میثاقی هانا

میثاقی هانا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی فر فاطمه

محمدی فر فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قدیمی امیرحسین

قدیمی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحیمی شمیم

رحیمی شمیم

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامی بیدرونی مرضیه

غلامی بیدرونی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاکری محدثه

شاکری محدثه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دیبا فائزه

دیبا فائزه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحی زهرا

فتحی زهرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسلامی مهدی آبادی آرمین

اسلامی مهدی آبادی آرمین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مبتکر مهدی

مبتکر مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فلاح کلامسری علیرضا

فلاح کلامسری علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاک مند فاطمه

پاک مند فاطمه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضوانی علیرضا

رضوانی علیرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شریفی امیرعرفان

شریفی امیرعرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طالبی محمدامین

طالبی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پیرحسینلو مینا

پیرحسینلو مینا

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عابدینی زهرا

عابدینی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی سیدعباس

حسینی سیدعباس

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چگنی امیرحسن

چگنی امیرحسن

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افشاری عرفان

افشاری عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دینی کلهری سارا

دینی کلهری سارا

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاضری نیری مژگان

حاضری نیری مژگان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقری علی قشلاقی محسن

باقری علی قشلاقی محسن

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفره علی

صفره علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصری محدثه

ناصری محدثه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عیسی زاده حسین

عیسی زاده حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظامی مریم

نظامی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری انزابی محمد

حیدری انزابی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح جوادی نژادلیالستان سیدامیرحسین

فلاح جوادی نژادلیالستان سیدامیرحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس زاده آغمیونی الهام

عباس زاده آغمیونی الهام

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجارزاده شهرزاد

نجارزاده شهرزاد

علوم تربيتي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جباریان محدثه

جباریان محدثه

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نقی زاده زهرا

نقی زاده زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تاجیک آرزو

تاجیک آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاک زاد ابوالفضل

پاک زاد ابوالفضل

مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاشاپور زهرا

پاشاپور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسین زاده نوجوکابری محمدمهدی

حسین زاده نوجوکابری محمدمهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سرمستی نرگس

سرمستی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزتی صلوات حامد

عزتی صلوات حامد

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عارفی مهر مهدیه

عارفی مهر مهدیه

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ترکی سجاد

ترکی سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدحسینی گلشید

محمدحسینی گلشید

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خداوردی مائده

خداوردی مائده

مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاهی دامنجانی پریسا

شاهی دامنجانی پریسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاپور فرزانه

آقاپور فرزانه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سیدقاسم سیدحدیثه

سیدقاسم سیدحدیثه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلیمی امیرحسین

سلیمی امیرحسین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
توکلی سعید

توکلی سعید

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توحیدلو زهرا

توحیدلو زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهرامی شاه بیکندی شقایق

بهرامی شاه بیکندی شقایق

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیمی بیشه گاهی امیررضا

ابراهیمی بیشه گاهی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاضلی ابوالفضل

فاضلی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
انوری سرور عباس

انوری سرور عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارع شریفی حسین

زارع شریفی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرشیاء مودکانی امیررضا

آرشیاء مودکانی امیررضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
زرینی زهرا

زرینی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمی محمدحسین

سلیمی محمدحسین

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خوش نمکیان فاطمه

خوش نمکیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رزاقی ایده لو علی

رزاقی ایده لو علی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
میرمحمدی سیدکیوان

میرمحمدی سیدکیوان

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خرم دل سیدرضا

خرم دل سیدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فیروزه محمدرضا

فیروزه محمدرضا

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علمشاهی عرفان

علمشاهی عرفان

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تنهای مجردماشکی امیرحسین

تنهای مجردماشکی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میرمومنی لنگرودی سیدامیررضا

میرمومنی لنگرودی سیدامیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خواجوندساس محمد

خواجوندساس محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اقبالی علی

اقبالی علی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
البرزی مقدم دانیال

البرزی مقدم دانیال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
موسوی سیدعلیرضا

موسوی سیدعلیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قیصر محمدجعفر

قیصر محمدجعفر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خراسانی حمید

خراسانی حمید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوروزی نرگس

نوروزی نرگس

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اختیاری زهرا

اختیاری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگری سینا

عسگری سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشهدی حسینعلی مجید

مشهدی حسینعلی مجید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
جلیل نیا محمدفرزان

جلیل نیا محمدفرزان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عباسی بهاره

عباسی بهاره

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قیمالی سارا

قیمالی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهی درآباد محمدرضا

شاهی درآباد محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اشکانی ماوی بابک

اشکانی ماوی بابک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفاری هریس نعمت

غفاری هریس نعمت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجی آیدا

فرجی آیدا

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خیری یاسر

خیری یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانی بهار

خانی بهار

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضاوند آرمین

رضاوند آرمین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حبیبی علی

حبیبی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعی بهاری محمدرضا

زارعی بهاری محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرجامی علیرضا

فرجامی علیرضا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلجی زاده سینا

خلجی زاده سینا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سیفی مهدی

سیفی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضایی هاجر

رضایی هاجر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقری پور محسن

باقری پور محسن

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قدکسازفلاحی فرزانه

قدکسازفلاحی فرزانه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجی وند زهرا

حاجی وند زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدی بهنام

عبدی بهنام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احسانی نصرت آباد هانیه

احسانی نصرت آباد هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دانشور محمدپارسا

دانشور محمدپارسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
عسگری علیرضا

عسگری علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شجاع قلعه رودخانی ساجده

شجاع قلعه رودخانی ساجده

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جورسرا علی

جورسرا علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدی یاسمن

احمدی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سیدیان سیده سمانه

سیدیان سیده سمانه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعدآبادی فراهانی محمدحسین

سعدآبادی فراهانی محمدحسین

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده تبریزی اسرافیل

ابراهیم زاده تبریزی اسرافیل

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سمیعی علی

سمیعی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قلی پوربین کلایه ابوالفضل

قلی پوربین کلایه ابوالفضل

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بابائی فتمه سری زهرا

بابائی فتمه سری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جعفری محمدرضا

جعفری محمدرضا

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
علوی فاطمه سادات

علوی فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تقی خانی مهرداد

تقی خانی مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صادق نژادبارکوسرائی سعید

صادق نژادبارکوسرائی سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امجدیان مهدیه

امجدیان مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گلی ولوکلایی علی

گلی ولوکلایی علی

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ولی زاده زیری محمدجواد

ولی زاده زیری محمدجواد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسمی معین

قاسمی معین

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رسولی ثمرین امیرحسین

رسولی ثمرین امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضایی آبکنار مرضیه

رضایی آبکنار مرضیه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فلاحت امیرمسعود

فلاحت امیرمسعود

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسبقی سیدامیرحسین

اسبقی سیدامیرحسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
لکی اشکان

لکی اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرجی امیرعلی

فرجی امیرعلی

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوروزی وحید محمدمهدی

نوروزی وحید محمدمهدی

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدی مینا

محمدی مینا

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
منتهایی علیرضا

منتهایی علیرضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رحمتی محمدرضا

رحمتی محمدرضا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عیوض نژاد سهزابی محمد

عیوض نژاد سهزابی محمد

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کاشفی ارزنق فاطمه

کاشفی ارزنق فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
عیوض نژاد سهزابی مهدی

عیوض نژاد سهزابی مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فیضی حبیب

فیضی حبیب

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خانپور مهدی

خانپور مهدی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
گلعلی علی

گلعلی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
دشتی پیله رود مهدی

دشتی پیله رود مهدی

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ولی زاده صومعه رضا

ولی زاده صومعه رضا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محسنی علیرضا

محسنی علیرضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 10:11:34 AM
Menu