تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران

حسنی نرگس السادات

حسنی نرگس السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
رحمتی سهیل

رحمتی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
محمدی مهراوه

محمدی مهراوه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
قربانی مجتبی

قربانی مجتبی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدصالح

حسینی سیدمحمدصالح

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
علیاری حانیه

علیاری حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
خرازی آروین

خرازی آروین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
امیری حسین

امیری حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ملکی علی

ملکی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
مبینی بهناز

مبینی بهناز

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
سلیمی محمدایمان

سلیمی محمدایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
تکلو فاطمه

تکلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
کیانی سپهر

کیانی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اویسی علیرضا

اویسی علیرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
برغانی یرزگری مریم

برغانی یرزگری مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قاسمی باقرآبادی رضا

قاسمی باقرآبادی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو انتظامي

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
غلامی محیا

غلامی محیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زارع محمدامین

زارع محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ورمزیار رضوان

ورمزیار رضوان

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
زارع عسل

زارع عسل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
طبری فشگی محمدرضا

طبری فشگی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شعبانی غزل

شعبانی غزل

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آقایی آرش

آقایی آرش

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کبورانی ستایش

کبورانی ستایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسینی سیدمرتضی

حسینی سیدمرتضی

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عنایتی صوفی نوشین

عنایتی صوفی نوشین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دولتی ملک آباد علی

دولتی ملک آباد علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ایمان پور فاطمه

ایمان پور فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
یحیائی آتنا

یحیائی آتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
وکیلی تهامی یاسمن

وکیلی تهامی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هاشم نژاد مبینا

هاشم نژاد مبینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شیرزادی امیر

شیرزادی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شیخ زاده فاطمه

شیخ زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
غنی زاده یگانه

غنی زاده یگانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
استواربرقوئی امیرمحمد

استواربرقوئی امیرمحمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
برزگری سارا

برزگری سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
گل محمدی مینا

گل محمدی مینا

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
میربیک سبزواری رضا

میربیک سبزواری رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ورزی کوثر

ورزی کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شریفی زاهده

شریفی زاهده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سفای شکوهی گلشید

سفای شکوهی گلشید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهدی پور مازندرانی الهام

مهدی پور مازندرانی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پارسا هستی

پارسا هستی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صالحی صبا

صالحی صبا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آسمان رفعت علیرضا

آسمان رفعت علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدی مرتضی

محمدی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ذبیحی زینب

ذبیحی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نظری زینب

نظری زینب

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علی نژاد عرفان

علی نژاد عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدی فر امیرحسین

احمدی فر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سالکی تزنگی مرتضی

سالکی تزنگی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدشفیعی سهیل

محمدشفیعی سهیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اقبالی آرانی مینا

اقبالی آرانی مینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شافعی سپیده

شافعی سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دمشقی یونس

دمشقی یونس

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آصفی امیر

آصفی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سروی عطیه

سروی عطیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جلیل زاده احسان

جلیل زاده احسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحیلی امیرعلی

رحیلی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلیمانیان ثمرین سامان

سلیمانیان ثمرین سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تقدیسی درین

تقدیسی درین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اطهری نیا زهرا

اطهری نیا زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نجف قلیان مهشید

نجف قلیان مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیدرنیا محمدامین

حیدرنیا محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جلیل زاده پوریا

جلیل زاده پوریا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اکبری فریناز

اکبری فریناز

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قربان نژاد سهند

قربان نژاد سهند

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحیم پور قمی زهرا

رحیم پور قمی زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قشم پور قلعه جوقی مجید

قشم پور قلعه جوقی مجید

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طهماسبی مهدی

طهماسبی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابوالحسنی فاطمه

ابوالحسنی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عظیمی شاهین

عظیمی شاهین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مشفق مهدی

مشفق مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نفرزاده فاطمه

نفرزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فولاد مهدیه

فولاد مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقدادی آریا

مقدادی آریا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تقوی کنی بنیامین

تقوی کنی بنیامین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پارسایی تبار پارمیدا

پارسایی تبار پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدوی محسن

مهدوی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جلالی ویرثق ریحانه

جلالی ویرثق ریحانه

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ماهرخ زاده ملیکا

ماهرخ زاده ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حیدریان خونیق زهرا

حیدریان خونیق زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رجایی فرناز

رجایی فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
باقری مبینا

باقری مبینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدزاده سراج

محمدزاده سراج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسینی بهارسادات

حسینی بهارسادات

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسمعیلی گرجان امین

اسمعیلی گرجان امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امانی آق بلاغ مهدی

امانی آق بلاغ مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهرانی امیرحسین

مهرانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افسران مهدی

افسران مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شوشیان مجتبی

شوشیان مجتبی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمودی صبا

محمودی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یارلو نیکناز

یارلو نیکناز

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شوشیان محمد مهدی

شوشیان محمد مهدی

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کیانی مهدی

کیانی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خاکپور روژینا

خاکپور روژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یعقوب پور قزوینی مهدیه

یعقوب پور قزوینی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محبی راد سجاد

محبی راد سجاد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادقی آریا

صادقی آریا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سلطانی سیف مهدی

سلطانی سیف مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شادالوئی سینا

شادالوئی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شریفی مهنوش

شریفی مهنوش

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زردشتی ملیکا

زردشتی ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ویسی زهرا

ویسی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میرزایی مطلق امیرمحمد

میرزایی مطلق امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلوکیه مبینا

سلوکیه مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کارگر فاطمه

کارگر فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدایار محمد حسام

خدایار محمد حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مقدادی نیکی

مقدادی نیکی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
غلامرضایی محمد

غلامرضایی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بختیاری شکیلا

بختیاری شکیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفر نژاد بجندی فاطمه

جعفر نژاد بجندی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسینی یاسمن سادات

حسینی یاسمن سادات

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاه قاسمی سیدامیرعباس

شاه قاسمی سیدامیرعباس

اقتصاد|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اعلایی پارمیدا

اعلایی پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کمالی ملیکا

کمالی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یاوری صبا

یاوری صبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کوهی فاطمه

کوهی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طالبی حاجی آقا امیرمهدی

طالبی حاجی آقا امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نجف دخت مهسا

نجف دخت مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی محمدی بهار

علی محمدی بهار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محرمی علی رضا

محرمی علی رضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فهیمی اسکوئی علی

فهیمی اسکوئی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شیرنامدار مائده

شیرنامدار مائده

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چرم چی علی

چرم چی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جوهری محمدصادق

جوهری محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آقامحمدی شیوا

آقامحمدی شیوا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهنام دیلمی کوثر

بهنام دیلمی کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سوری هدی

سوری هدی

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عروجی امیر علی

عروجی امیر علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صابر مقدم نیلوفر

صابر مقدم نیلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترحمی حسن

ترحمی حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فارسی تارادخت

فارسی تارادخت

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محسنی محمد

محسنی محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجدی سروش

مجدی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یوسفی سارا

یوسفی سارا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بخشی پورکولک یاس

بخشی پورکولک یاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موسوی نور سید جمیل

موسوی نور سید جمیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سوری سپیده

سوری سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بختیاری علی

بختیاری علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظیمی شهرابی یاسمین

عظیمی شهرابی یاسمین

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وحیدی مهسا

وحیدی مهسا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ارغوان نیکی

ارغوان نیکی

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افضلی باران

افضلی باران

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مسکینی نیایش

مسکینی نیایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باخدا امیرحسین

باخدا امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهاجر کمند

مهاجر کمند

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پیروزه ملینا

پیروزه ملینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زنده دل فاطمه

زنده دل فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اشقعی عرفان

اشقعی عرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علوی نژاد نازنین

علوی نژاد نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قلی زاده فاطمه

قلی زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کبیریان شهریار

کبیریان شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاج بنده لو مهدی

حاج بنده لو مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گنجی پور علی

گنجی پور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صیدی آیدا

صیدی آیدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برخوردار کوثر

برخوردار کوثر

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلیم جو صدرا

سلیم جو صدرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اخوی حسین

اخوی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهبهانی مصطفی

بهبهانی مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینی شقایق

حسینی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فارسی نژاد زینب

فارسی نژاد زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصومی شایان

معصومی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کلاله میانجی محمدعرفان

کلاله میانجی محمدعرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتاح زهرا

فتاح زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابلی بهمنی بهنام

بابلی بهمنی بهنام

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شعبانی سینا

شعبانی سینا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طبرزدی فریبا

طبرزدی فریبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حبیبی برومند نیکو

حبیبی برومند نیکو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفیعی ملینا

رفیعی ملینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شکری علی

شکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهشتی فاطمه

بهشتی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرحیدری زهرا

میرحیدری زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ریاحی سمانه

ریاحی سمانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میر ابوالحسنی فاطمه سادات

میر ابوالحسنی فاطمه سادات

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور عیسی اطاقوری زهرا

پور عیسی اطاقوری زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ودادی فاطمه

ودادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعبانی فرید بشری

شعبانی فرید بشری

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روشنی نسترن

روشنی نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهرزادیان حمیدرضا

مهرزادیان حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نویدی فاطمه

نویدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پهلوان پرناز

پهلوان پرناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عشورنژاد محمدرضا

عشورنژاد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فضلی خلف محمد مهدی

فضلی خلف محمد مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زرین گل فاطمه

زرین گل فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهارلو کاوه

بهارلو کاوه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حجازی پارمیدا

حجازی پارمیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پیغمبری صبا

پیغمبری صبا

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سرخاب دهی سارا

سرخاب دهی سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یوسفی هدیه

یوسفی هدیه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسین زاده گاوزن شقایق

حسین زاده گاوزن شقایق

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راستی بروجنی محمدحسین

راستی بروجنی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عضدانلو آهو

عضدانلو آهو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدی پور حانیه

مهدی پور حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالملکی امیر حسین

عبدالملکی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کاظم زاده اردغان سحر

کاظم زاده اردغان سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبری پارسا

اکبری پارسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدیان رویا

احمدیان رویا

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بکایی عراقی سپهر

بکایی عراقی سپهر

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زنگنه تهمینه

زنگنه تهمینه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرزارسول رضا

میرزارسول رضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اعرابی آریان

اعرابی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قلی پور ثنا

قلی پور ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امیرنیا رکسانا

امیرنیا رکسانا

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بخشی پویان

بخشی پویان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امینی صدف

امینی صدف

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلند پرواز محمد امین

بلند پرواز محمد امین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حصارکی معصومه

حصارکی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بابازاده شیرکوهی متین

بابازاده شیرکوهی متین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کبریایی زاده فاطمه

کبریایی زاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قراگزلو آناهیتا

قراگزلو آناهیتا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزالدین کیانوش

عزالدین کیانوش

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهبان اصفهانی علی

شهبان اصفهانی علی

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شکوری صومعه فهیمه

شکوری صومعه فهیمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین پوری زهرا

حسین پوری زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غایرین امیرعباس

غایرین امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لطفی سروش

لطفی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عارضی ارین

عارضی ارین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وطن خواه نگین

وطن خواه نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رعیتی علیرضا

رعیتی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمی ملیکا

رستمی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جهانی احمد

جهانی احمد

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اصلاحی علیرضا

اصلاحی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدلی رضایی شایلین

عبدلی رضایی شایلین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کریمی نگین

کریمی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیخلر فاطمه

شیخلر فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرجانی محمدعلی

مرجانی محمدعلی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عاملی زهرا

عاملی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهنام کیمیا

بهنام کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدنیکان فاطمه

محمدنیکان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عالی محمدی فاطمه

عالی محمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احصائی امیررضا

احصائی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کمان کش هانیه

کمان کش هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی ناهید

محمدی ناهید

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یزدی پوریا

یزدی پوریا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عیسی زاده علیرضا

عیسی زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حمزه پور سجاد

حمزه پور سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سواری محمدمهدی

سواری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آریان نژاد رزا

آریان نژاد رزا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی برزآبادی زهرا

محمدی برزآبادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کلات پور پرمیس

کلات پور پرمیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
معینی نسترن

معینی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفی حسین

نجفی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شیرخانلو سامان

شیرخانلو سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مددی سیاه منصوری زهرا

مددی سیاه منصوری زهرا

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورموسی محمدرضا

پورموسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی سیدپرهام

موسوی سیدپرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امیرمظلومی معین

امیرمظلومی معین

دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بنی علی شهرزاد

بنی علی شهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علیجان پور آیدا

علیجان پور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقی پور نیما

تقی پور نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آهوپای محمد

آهوپای محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مولائی ریحانه

مولائی ریحانه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سحر خیز کنارسری سارا

سحر خیز کنارسری سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بالین پرست نهال

بالین پرست نهال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرآرا ملیکا

مهرآرا ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کمالی امیررضا

کمالی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاویان پور غزاله

کاویان پور غزاله

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کیایی کیانا

کیایی کیانا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوری ثانی ابادی فاطمه

نوری ثانی ابادی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شیرازیان علیرضا

شیرازیان علیرضا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسی زاده کیمیا

عباسی زاده کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبری امیرعباس

قنبری امیرعباس

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمانی قادیکلائی عرفان

رحمانی قادیکلائی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فیض بخشیان کهن اردوان

فیض بخشیان کهن اردوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرزاده کسری

جعفرزاده کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رای زن فاطمه

رای زن فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودی محمدرضا

محمودی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
لطفی صبا

لطفی صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مومنی تارا

مومنی تارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاه کرم پویا

شاه کرم پویا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زاکاریان سوارانی آگابی

زاکاریان سوارانی آگابی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرمیلی محمدعلی

سرمیلی محمدعلی

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عاجلو پریسا

عاجلو پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شریفی شیرخند سارا

شریفی شیرخند سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یعقوبی هشجین سیده فرناز

یعقوبی هشجین سیده فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حلاجیان شریعه

حلاجیان شریعه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نزادی کیارش

نزادی کیارش

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسین سرابی سید سهیل

حسین سرابی سید سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آرنگ مهدی

آرنگ مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقرزاده علی

باقرزاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دیهیم کیمیا

دیهیم کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جلالیان سارا

جلالیان سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خانی نسترن

خانی نسترن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قائم مقامی تینا سادات

قائم مقامی تینا سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معتمدی درین

معتمدی درین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریمی حنانه

کریمی حنانه

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمتی امیرحسین

رحمتی امیرحسین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پارشه امیرعلی

پارشه امیرعلی

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مجدی سروش

مجدی سروش

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدنیا احمدی صفا

محمدنیا احمدی صفا

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباسی افشین

عباسی افشین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقری نیکتا

باقری نیکتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رجبی مبینا

رجبی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهبازی دستجردی محمد

شهبازی دستجردی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منتظر کیانا

منتظر کیانا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری محمدمهدی

جعفری محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اردشیریان پری ناز

اردشیریان پری ناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستمی مهدی

رستمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ناصری نگار

ناصری نگار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصطفایی علیرضا

مصطفایی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوریان راستین

نوریان راستین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسین پور فرد صبا

حسین پور فرد صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آقا بابایی طرقی سارا

آقا بابایی طرقی سارا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عربی زینب

عربی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضائی بدر فاطمه

رضائی بدر فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسکندری بیرون نسیم

اسکندری بیرون نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عمادی فسض ابادی علی

عمادی فسض ابادی علی

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیکرورضایی آتنا

نیکرورضایی آتنا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وزیری مهابادی المیرا

وزیری مهابادی المیرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقوی آتنا

نقوی آتنا

اقتصاد|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یوسفی شفیقه

یوسفی شفیقه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میثمی آناهید

میثمی آناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یحیائیان امیرعرفان

یحیائیان امیرعرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاکری حسنا

شاکری حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی علی

شیخ الاسلامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کاویانی علی

کاویانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
معین نیا معین

معین نیا معین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بیطرفیان ملینا

بیطرفیان ملینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرزانه رضی آبادی رعنا

فرزانه رضی آبادی رعنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شفیعی ثابت آنیتا

شفیعی ثابت آنیتا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سید شازیله سیده فاطمه

سید شازیله سیده فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عظیمی سروناز

عظیمی سروناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سجده ای پانیذ

سجده ای پانیذ

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غفاری مهسا

غفاری مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مومنی مهدیار

مومنی مهدیار

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزایی تبریزی فاطمه

میرزایی تبریزی فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورمند طاها

پورمند طاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هاشمی کرویی سیدنیما

هاشمی کرویی سیدنیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فدوی محمدمهدی

فدوی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مددی علی

مددی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدی زاده جرجافکی شایان

مهدی زاده جرجافکی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی حصارگلی ایمان

محمدی حصارگلی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ده موبد آندیا

ده موبد آندیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملک زاده نوید

ملک زاده نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مختاری مهسان

مختاری مهسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روزبان محدثه

روزبان محدثه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شفیعی پویا

شفیعی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرضائی مهدی

فرضائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمی یگانه باران

رحیمی یگانه باران

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزانه ریحانه

فرزانه ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ازاد شقایق

ازاد شقایق

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمودی مبیناسادات

محمودی مبیناسادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدالهیان علیرضا

عبدالهیان علیرضا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حکیمی سیدمحمدجلال

حکیمی سیدمحمدجلال

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاشانی سپیده

کاشانی سپیده

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یازرلو پریا

یازرلو پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوی فاطمی فاطمه

موسوی فاطمی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقی قهرودی محمدحسین

صادقی قهرودی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خضرنیا سیدامیرحسین

خضرنیا سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدی طباطبایی یاسمن

احمدی طباطبایی یاسمن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خرم رضا

خرم رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خانعلی فاطمه زهرا

خانعلی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفرآبادی آشتیانی محمد

جعفرآبادی آشتیانی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرابی صدف

میرابی صدف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ازاده مهسا

ازاده مهسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوآیین عارف

نوآیین عارف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رجبی زهرا

رجبی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
همت هلیا

همت هلیا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وحیدنیا فائزه

وحیدنیا فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسی سپیده

عباسی سپیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شایان نیا مهلا

شایان نیا مهلا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصفایی علیرضا

مصفایی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نخلی ریحانه سادات

نخلی ریحانه سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری طاهره

حیدری طاهره

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستمی استوار محمدرضا

رستمی استوار محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منتهائی مشکوه

منتهائی مشکوه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خدادادی مبارکه بردیا

خدادادی مبارکه بردیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاهری شرقی ثمین

قاهری شرقی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالی چیمه سارا سادات

جلالی چیمه سارا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاجیک نگار

تاجیک نگار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسدیان نگار

اسدیان نگار

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بابائی امیرعلی

بابائی امیرعلی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مجاهدی نسب سیده دنیز

مجاهدی نسب سیده دنیز

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کشاورز الهام

کشاورز الهام

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمشیدی خلیفه لو محمد

جمشیدی خلیفه لو محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعمتی گوگرچین علیرضا

نعمتی گوگرچین علیرضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
میرحسینی ده آبادی مریم سادات

میرحسینی ده آبادی مریم سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلباسی محمدجواد

بلباسی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یادآورواحد اشکان

یادآورواحد اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روشن فکر بلالمی علیرضا

روشن فکر بلالمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عسگریان حسین

عسگریان حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدرائی ثمین

صدرائی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برزین الیاس

برزین الیاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جلیل زاده جباری فاطمه یاسمن

جلیل زاده جباری فاطمه یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوی پور سیدمحمود

موسوی پور سیدمحمود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمس سیده سارا

شمس سیده سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادی راحیل

مرادی راحیل

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرمند علیرضا

آرمند علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قویدل تورج

قویدل تورج

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتحی غزل

فتحی غزل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجائی زاده سارا

رجائی زاده سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منتظریان سارا

منتظریان سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تحیری محمدرضا

تحیری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقی امیرمحمد

صادقی امیرمحمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمشیدی نازنین

جمشیدی نازنین

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یارمحمدی کلخوران آیدا

یارمحمدی کلخوران آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معیر آرین

معیر آرین

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گمار محمدرضا

گمار محمدرضا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وفائی الناز

وفائی الناز

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دارابی نیلوفر

دارابی نیلوفر

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عجمی امیر حسین

عجمی امیر حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فامیلی کیارش

فامیلی کیارش

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دره قایدی کبری

دره قایدی کبری

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پاکیزه محمدمبین

پاکیزه محمدمبین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باغشاهی معصومه

باغشاهی معصومه

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مددی سارا

مددی سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سروشان امین

سروشان امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میانجی نگار

میانجی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شویکلو پارسا

شویکلو پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع سما

زارع سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مومنی سیدکامیاب

مومنی سیدکامیاب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذوالفقاری فر رادین

ذوالفقاری فر رادین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسی فشمی محمدسعید

عباسی فشمی محمدسعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فراتی شقایق

فراتی شقایق

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظری حانیه

نظری حانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرشکی فاطمه

سرشکی فاطمه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی هلیا

موسوی هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلطانی امیرمهدی

سلطانی امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمیان طاهره السادات

هاشمیان طاهره السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مناجاتی نگارسادات

مناجاتی نگارسادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبیبی اسبوکلائی غزاله

حبیبی اسبوکلائی غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میررضایی رودکی فاطمه سادات

میررضایی رودکی فاطمه سادات

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گوران علیا

گوران علیا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علینژاد دیزج ساینا

علینژاد دیزج ساینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کوهی محمد رضا

کوهی محمد رضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامی پوریا

غلامی پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بحرینی الهه

بحرینی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشیدی آذین

رشیدی آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فروتن علی

فروتن علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ارین بیتا

ارین بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیم خانی فاطمه

ابراهیم خانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمی پناه بیتا

قاسمی پناه بیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اقبالی سیده پرنیان

اقبالی سیده پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرج زاده امیرحسین

فرج زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاشوری غزاله

عاشوری غزاله

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیمی آرمان

ابراهیمی آرمان

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تولیت زواره سیدمحمدعلی

تولیت زواره سیدمحمدعلی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحیمی سپهر

رحیمی سپهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باجلان فاطمه

باجلان فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
همت اردلان

همت اردلان

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدپورجناقرد احمدعلی

احمدپورجناقرد احمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خاتمی سیدامیرعرشیا

خاتمی سیدامیرعرشیا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرشباف شکیب سماء السادات

فرشباف شکیب سماء السادات

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرشدی آندیا

مرشدی آندیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شرفی شیرین

شرفی شیرین

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشمیان مریم سادات

هاشمیان مریم سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربان نژاد رکنی فاطمه

قربان نژاد رکنی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدعلی

حسینی سیدمحمدعلی

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادی نیکی

مرادی نیکی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توکلی امیرمحمد

توکلی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عمو هاشمی مرجان

عمو هاشمی مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعیلی روزبهانی امیر

اسماعیلی روزبهانی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهروزی بهراد

بهروزی بهراد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فارغی علمداری بهار

فارغی علمداری بهار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صمدمالمیر کسری

صمدمالمیر کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گرامی امیر

گرامی امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزیز جلالی سید محمد امین

عزیز جلالی سید محمد امین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
همتی امیرحسین

همتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صباحی محمد

صباحی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجب بیگی کوثر

رجب بیگی کوثر

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائی امیرحسین

رضائی امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علی مرادی مهسا

علی مرادی مهسا

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جونوش امین

جونوش امین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بحرینیان مائده

بحرینیان مائده

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزیزی امیرمحمد

عزیزی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صحیح النسب فاطمه سادات

صحیح النسب فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساری محدثه

ساری محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خرمالی ایسا

خرمالی ایسا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرزایی عسگرانی عرفان

میرزایی عسگرانی عرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضا بیگی شیما

رضا بیگی شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسیبی امیر محمد

مسیبی امیر محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن زاده رضا

حسن زاده رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملکی الهام

ملکی الهام

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
یونسی آبتین

یونسی آبتین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شعبانلو علیرضا

شعبانلو علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلمانی آرش

سلمانی آرش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ضیایی اشکان

ضیایی اشکان

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمی راد مصطفی

رستمی راد مصطفی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نژادی سارا

نژادی سارا

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفری اقدم فاطمه

جعفری اقدم فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدسی زهرا

مقدسی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زیرک پور عرفان

زیرک پور عرفان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تیموری کیمیا

تیموری کیمیا

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدوی سجاد

مهدوی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علیزاده کیانا

علیزاده کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوادی زاده ارشیا

جوادی زاده ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیریان زهرا

امیریان زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجات سید علی رضا

نجات سید علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
استادرحیمی نگار

استادرحیمی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسعدی متین

اسعدی متین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی خاص فاطمه

صادقی خاص فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیدی کیا فاطمه

امیدی کیا فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علی باقری آیدا

علی باقری آیدا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عطائی شیوا

عطائی شیوا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانی مجید

رحمانی مجید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارجمندزاده فاطمه

ارجمندزاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیری محمدرضا

شیری محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حضوری پدیده

حضوری پدیده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دادخواه نیکو روژین

دادخواه نیکو روژین

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اله مرادی زهرا

اله مرادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تهمتن محمدمهدی

تهمتن محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیرلو ملینا

امیرلو ملینا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقایی فروشانی زهرا

آقایی فروشانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کبیری زمانی الهه

کبیری زمانی الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بکتاش علی

بکتاش علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رهبری محسن

رهبری محسن

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدی یاسمن

مشهدی یاسمن

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی ارغوان

رضایی ارغوان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راد سبحان

راد سبحان

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرمانی فاطمه

فرمانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دلسوز علی

دلسوز علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چکشی مائده

چکشی مائده

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعیدی نیا محمدمهدی

سعیدی نیا محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوری آیدا

نوری آیدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قیصری نگار

قیصری نگار

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خزائی مریم

خزائی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی محمد

زارعی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانی عاطفه

رمضانی عاطفه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منافی لادن

منافی لادن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابی ثنا

سهرابی ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستم زاده علی رضا

رستم زاده علی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیک صالحی کیمیا

نیک صالحی کیمیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسم پور اوندی امین

قاسم پور اوندی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحوند علی

صالحوند علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بلندپروا مژگان

بلندپروا مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمیان مهدیه

فاطمیان مهدیه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالی خواه احمدرضا

جلالی خواه احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیکو منش علی

نیکو منش علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کوششی فاطمه

کوششی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلی خطیر مسعود

گلی خطیر مسعود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدرتی ملیکا

قدرتی ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احترامی عقیل

احترامی عقیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فراهانی فرانک

فراهانی فرانک

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی سید امین

حسینی سید امین

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانی بناب سارا

سلطانی بناب سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روستایی حسین آبادی مهرشاد

روستایی حسین آبادی مهرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروانی طهرانی امیرعلی

خسروانی طهرانی امیرعلی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی سارینا سادات

محمدی سارینا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیک طلب پگاه

نیک طلب پگاه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمی آناهیتا

هاشمی آناهیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی شیوا

قاسمی شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسلم زاده مریم

مسلم زاده مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری مریم

حیدری مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبی زاده متین

نبی زاده متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یعقوبی کوپائی نگین

یعقوبی کوپائی نگین

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهاقین نرگس

دهاقین نرگس

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشکور فاطمه

مشکور فاطمه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیکخواه سرنقی متین

نیکخواه سرنقی متین

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یونسی سینکی فاطمه

یونسی سینکی فاطمه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علوی آتنا

علوی آتنا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقایی محمد

آقایی محمد

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارمقدم دنیا

غفارمقدم دنیا

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فردطاهری تینا

فردطاهری تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادری مطهره

قادری مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولی نسیم

رسولی نسیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسین پور درسا

حسین پور درسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصیبی زهرا

مصیبی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرنیاباران زهرا

پرنیاباران زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسی محمدسینا

عباسی محمدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی لعیا سادات

حسینی لعیا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعادت پور مهدی

سعادت پور مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آل امین نفیسه

آل امین نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقریها کوثر

باقریها کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفی رها

نجفی رها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یعقوبی نیا ارغوان

یعقوبی نیا ارغوان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادی مسعود

فرهادی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمیدی راد رومینا

حمیدی راد رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاظمی بیدهندی فهیمه

کاظمی بیدهندی فهیمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محبی روح اله

محبی روح اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصاری مرسده

نصاری مرسده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کیامهر حورا

کیامهر حورا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیلی مبینا

نیلی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانعلی پور پریسا

سلطانعلی پور پریسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توسلی علی

توسلی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کوهی امیرمحمد

کوهی امیرمحمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفوری قصبه محمد جواد

غفوری قصبه محمد جواد

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرفی نژاد شقایق

عرفی نژاد شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فکوری نستوه

فکوری نستوه

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگری اردکانی زهرا

برزگری اردکانی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرفانی تبار سهیل

عرفانی تبار سهیل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصری انسیه

ناصری انسیه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائی صبا

بابائی صبا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبی مهران

طهماسبی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پیرویان صبا

پیرویان صبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاضل نژاد امیرعباس

فاضل نژاد امیرعباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالی فراهانی نیکی

جلالی فراهانی نیکی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی منش زهرا

احمدی منش زهرا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلیمان نژاد شقایق

سلیمان نژاد شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشکینی بهاره

مشکینی بهاره

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قدیری فرد محمد صادق

قدیری فرد محمد صادق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزی دره گرگی میثم

نوروزی دره گرگی میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رنجبری اقدس

رنجبری اقدس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فیرحی فاطمه

فیرحی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوادی فرخنده

جوادی فرخنده

روانشناسي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسحاقی فاطمه

اسحاقی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حلال خور سبحان

حلال خور سبحان

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری المیرا

نوری المیرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ستاری زهرا

ستاری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی سید شایان

حسینی سید شایان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی ابوالفضل

موسوی ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزین امیرعلی

برزین امیرعلی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میهمی اسرا

میهمی اسرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان بغداد آبادی علی

دهقان بغداد آبادی علی

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری مخمل باف کیمیا

غفاری مخمل باف کیمیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدیری محمد کاظم

خدیری محمد کاظم

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سیمیاری درسا

سیمیاری درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهسواری کامیاب

شهسواری کامیاب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقریان امیرسجاد

باقریان امیرسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدنیا مریم

محمدنیا مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی عرفان

طهماسبی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضایی نایه محمدحسین

رضایی نایه محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اویسی امیراحمد

اویسی امیراحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پودینه محدثه

پودینه محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوی پارسا

تقوی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدری کمند

حیدری کمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حائری اسدی ساغر

حائری اسدی ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فراهانی رژان

فراهانی رژان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمی سیده سارا

هاشمی سیده سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پازیار مونا

پازیار مونا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صیاد فعال ساناز

صیاد فعال ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح امیررضا

فلاح امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اردستانی ایمان

اردستانی ایمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی گرکانی کتایون

طهماسبی گرکانی کتایون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومی مائده

معصومی مائده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دارفرین کیانا

دارفرین کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یاسمی سارا

یاسمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارساپور محمدسلمان

پارساپور محمدسلمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آشینه یاسمین

آشینه یاسمین

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدرسی راد پرنیان سادات

مدرسی راد پرنیان سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهی وایقان مهسا

عبدالهی وایقان مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمدی فائزه

معتمدی فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مظلومی علی

مظلومی علی

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلیلی باویل علیائی محمدحسین

خلیلی باویل علیائی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالحسین وند عرفان

عبدالحسین وند عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیزی علی

عزیزی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلیلی آذر فاطمه

خلیلی آذر فاطمه

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادعلی زاده فاطمه

نادعلی زاده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضیا محمدجواد

ضیا محمدجواد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گروسی امیرحسین

گروسی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جواهری طهرانی فاطمه

جواهری طهرانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورکریم علی

پورکریم علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کلانتری سپیده

کلانتری سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری محمدجواد

جعفری محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزت پناه علی

عزت پناه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آریا نژاد مهلا

آریا نژاد مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی عرفان

صادقی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مالکی فرزانه

مالکی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضایی تمیجانی مهدیس

رضایی تمیجانی مهدیس

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسعدی کیارش

اسعدی کیارش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهباز فر فاطمه

شهباز فر فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیاتی زهرا

حیاتی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرید اسما

فرید اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانبابائی ساناز

خانبابائی ساناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امیری راد نرگس

امیری راد نرگس

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لشگری ژینا

لشگری ژینا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امانی هانیه

امانی هانیه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبریان زینب

قنبریان زینب

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قمی الهه

قمی الهه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عظیمی رویا

عظیمی رویا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادی ندا

مرادی ندا

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کلانتر میناسادات

کلانتر میناسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیچکا نگار

پیچکا نگار

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجی ملا احمد نراقی فاطمه

حاجی ملا احمد نراقی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهتری مطهره

بهتری مطهره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
متخصص محمد

متخصص محمد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همدانی نادیا

همدانی نادیا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی عسگری نامیلا

علی عسگری نامیلا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلخالی سیده ملینا

خلخالی سیده ملینا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واحدرضایی یاسمن

واحدرضایی یاسمن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزادواری فاطمه

آزادواری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرنگی آتنا

فرنگی آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درخشی محمدرضا

درخشی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحیمی محمدعلی

رحیمی محمدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاوه زهرا

کاوه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصومی امیرحسین

معصومی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی پارسا

قربانی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختاری منجیلی سینا

مختاری منجیلی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسول زاده الناز

رسول زاده الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهربان مهسا

مهربان مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پریده پور سارینا

پریده پور سارینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحرایی سمیرا

صحرایی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیرزادی هانیه

شیرزادی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابایی علیرضا

بابایی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادیان پارسا

فرهادیان پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یادگاری امیرمحمد

یادگاری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاج خلیل خانی هیوا

حاج خلیل خانی هیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدادادی زهرا

خدادادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابا احمدی سورن

بابا احمدی سورن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشایخی مهسا

مشایخی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرفی زاده نیوشاسادات

اشرفی زاده نیوشاسادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملاحسینی محمد

ملاحسینی محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آهنگری امیرحسین

آهنگری امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امینی عرفان

امینی عرفان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری سمیه

اکبری سمیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلکیان فرزانه

فلکیان فرزانه

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بینایی محمدرضا

بینایی محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومنیان مهرانه

مومنیان مهرانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انیسی فاطمه

انیسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیخعلی سارا

شیخعلی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترحمی علی

ترحمی علی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمی علیرضا

هاشمی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یاراحمدی علی

یاراحمدی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارضا ملیکا

ارضا ملیکا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی دوست نیلوفر

قاسمی دوست نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نارنگ محمدحسین

نارنگ محمدحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایمان فولادی علیرضا

ایمان فولادی علیرضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاشی رامتین

کاشی رامتین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منعم سبحان

منعم سبحان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی سارا سادات

حسینی سارا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصراللهی سارا

نصراللهی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی پله شاهی مهزاد

رضایی پله شاهی مهزاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعیدی مریم

سعیدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبوری ایردموسی فاطمه

صبوری ایردموسی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامحسینی حسنا

غلامحسینی حسنا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عربی شیرازی آتوسا

عربی شیرازی آتوسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خرسندی لنگل محمد

خرسندی لنگل محمد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سراج کسری

سراج کسری

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالحسینی نگار

عبدالحسینی نگار

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری کلاشی زهرا

اکبری کلاشی زهرا

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یزدان منش علی

یزدان منش علی

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی نیا نیکو ارد

محمدی نیا نیکو ارد

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبیبی کلهرودی زهرا

حبیبی کلهرودی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نائینی امیرحسین

نائینی امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی پوردهگاه مبین

محمدی پوردهگاه مبین

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبریانس هوشیک

قنبریانس هوشیک

اقتصاد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی مرضیه

رضایی مرضیه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقی نیا سمانه

خالقی نیا سمانه

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرزاده آوا

جعفرزاده آوا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمت زاده آرین

نعمت زاده آرین

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موحدپور محمدرضا

موحدپور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوری مبینا

خوری مبینا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداله دلال ندا

عبداله دلال ندا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوان بخت شیدا

جوان بخت شیدا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظفرزاده سیده آیدا

مظفرزاده سیده آیدا

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلیمانی متین

سلیمانی متین

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی محمد صدرا

محمدی محمد صدرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمی اقدم نسیم

هاشمی اقدم نسیم

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی نیا فاطمه

علی نیا فاطمه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرتوی فرد سینا

پرتوی فرد سینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغری شیوایی ندا

اصغری شیوایی ندا

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهریان مرضیه

شهریان مرضیه

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احیا کوثر

احیا کوثر

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایزدیان سارا

ایزدیان سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعی نگین

زارعی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمسایی پگاه

شمسایی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آلاد پوش زینب

آلاد پوش زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عامری محدثه

عامری محدثه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کنعانی مقدم زهرا

کنعانی مقدم زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ویسی پدرام

ویسی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسنی خرمی فاطمه

محسنی خرمی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرضی محمدرضا

فرضی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداله زاده دوانی بزرگمهر

عبداله زاده دوانی بزرگمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناجی یاسمین

ناجی یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خامسی علی

خامسی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جنابی قویم یاسمن

جنابی قویم یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ایزدیان فاطمه

ایزدیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفاری گلشن

غفاری گلشن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودرزی زهرا

گودرزی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملک احسان

ملک احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسول پناه سارا

رسول پناه سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدآقایی تالاری سبا

محمدآقایی تالاری سبا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کنگرانی فراهانی سارا سادات

کنگرانی فراهانی سارا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ولیدخت اصل غزاله

ولیدخت اصل غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوی سیده طاهره

موسوی سیده طاهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمی آذین

رستمی آذین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادی مهدیه

مرادی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شفیقی علی

شفیقی علی

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مدبری محمد حسین

مدبری محمد حسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصری آقدرق محمد رضا

مصری آقدرق محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسفی یا زهرا

یوسفی یا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی بافقی بهاره سادات

حسینی بافقی بهاره سادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوریان بهار

نوریان بهار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاضلی نژاد سیدحمیدرضا

فاضلی نژاد سیدحمیدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجبی محمد

رجبی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فداکار امیرحسین

فداکار امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهیمی زهرا

فهیمی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اخوان سپهی علی

اخوان سپهی علی

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یگانه فر نیلوفر

یگانه فر نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هدایت فاطمه

هدایت فاطمه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آبی حمامی محیا

آبی حمامی محیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفریان مهشاد

جعفریان مهشاد

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذی قیمت کیمیا

ذی قیمت کیمیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیری ساینا

امیری ساینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یزدان منش ایمان

یزدان منش ایمان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مطهری سیدمسیح

مطهری سیدمسیح

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهبازی خورشید هدیه

شهبازی خورشید هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کمالیان مریم

کمالیان مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستگار دنیا

رستگار دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شرریعت مهتاب

شرریعت مهتاب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدی راد ولی الله

اسدی راد ولی الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افروغ علی

افروغ علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ربیعی علی

ربیعی علی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ایروانی پرنیا

ایروانی پرنیا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ظهرابی فاطمه

ظهرابی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الفتی الناز

الفتی الناز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسفی سارینا

یوسفی سارینا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قرنلی یاسمن

قرنلی یاسمن

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حافظی پور زینب

حافظی پور زینب

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بناز نگین

بناز نگین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لطفعلی صبا

لطفعلی صبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنی اردکانی علیرضا

حسنی اردکانی علیرضا

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خان صنمی ابهری خاطره

خان صنمی ابهری خاطره

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحیمیان رامیار

رحیمیان رامیار

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محققی پریسا

محققی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همتی آتنا

همتی آتنا

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وثوقی نیا سیاوش

وثوقی نیا سیاوش

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرزایی الهام

میرزایی الهام

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شایسته شیران پانیذ

شایسته شیران پانیذ

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مختارزاده فاطمه

مختارزاده فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بدیع عارض صدف

بدیع عارض صدف

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصاری فریماه

انصاری فریماه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لبافی بهاره

لبافی بهاره

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درفشی محمدامین

درفشی محمدامین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلیلی آریا

جلیلی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهان بین امین

جهان بین امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرایی آرین

سرایی آرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کمالی فرناز

کمالی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشار شکیبا

افشار شکیبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالشی هومن

طالشی هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضایی فر رضا

رضایی فر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری سارا

اکبری سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سید سارا

سید سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمی سلطانیه علی

هاشمی سلطانیه علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی شایان

ابراهیمی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ظاهری مهرزاد

ظاهری مهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیخی رضا

شیخی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی نوید نگین

کاظمی نوید نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوهاشمی مقدم سیده تینا

ابوهاشمی مقدم سیده تینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یارمحمدی پارسا

یارمحمدی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیزاده علی ابادی حامد

علیزاده علی ابادی حامد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارکان نژاد ملیکا

ارکان نژاد ملیکا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریفی علی

شریفی علی

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عمویان کیمیا

عمویان کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفوی نژاد سروش

صفوی نژاد سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلمانیان محمد

سلمانیان محمد

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زندی آتشبار رومینا

زندی آتشبار رومینا

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلیمانی روژین

سلیمانی روژین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لیاقت علیرضا

لیاقت علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباس پورزاویه سیده فاطمه

عباس پورزاویه سیده فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادی پور بهار

جوادی پور بهار

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعیلی نیلوفر

اسماعیلی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسی محمدعلی

عباسی محمدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصری هدیه

نصری هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرقانی امیر محمد

زرقانی امیر محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کیوانی محمدحسین

کیوانی محمدحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحی شهریار

صالحی شهریار

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی عطیه

حسینی عطیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روحی فاطمه

روحی فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خرسندیان رضا

خرسندیان رضا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقدسی مهدی

مقدسی مهدی

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدی عاطفه

عبدی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همتی فراهانی امیرحسین

همتی فراهانی امیرحسین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غضنفری محمد حیدر

غضنفری محمد حیدر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاخری حسین

فاخری حسین

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامی یاسمن

بهرامی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدین پور سیده سارا

عابدین پور سیده سارا

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرشریفی فاطمه

میرشریفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمالی خواه گسکره ای سروش

جمالی خواه گسکره ای سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حنیفی الهه

حنیفی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرپنچی نگارسادات

پرپنچی نگارسادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقدسی نیلوفر

مقدسی نیلوفر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وظیفه مریم

وظیفه مریم

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظم لو الناز

کاظم لو الناز

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرترابی سید حامد

میرترابی سید حامد

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقری محیا

باقری محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یاری هشجین الناز

یاری هشجین الناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دوغایی مقدم ارشیا

دوغایی مقدم ارشیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظر نژاد انیسه

نظر نژاد انیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قناعتی امیرمهدی

قناعتی امیرمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بیات معصومه

بیات معصومه

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هوشیار محبوب بهنود

هوشیار محبوب بهنود

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقی محمد

صادقی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانیان نازنین

احسانیان نازنین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبزعلی نوش آفرینپ

سبزعلی نوش آفرینپ

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثقفی زهرا

ثقفی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گودرزی حسین

گودرزی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادزاده فاطمه

جوادزاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عادلی دل ارام

عادلی دل ارام

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوحمزه محمدحسین

ابوحمزه محمدحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی ارمان

کاظمی ارمان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طوافی یگانه

طوافی یگانه

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانگیری داود

جهانگیری داود

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع رضا

زارع رضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضان زاده مقری سیده نگین

رمضان زاده مقری سیده نگین

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهریان فاطمه

طاهریان فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گودرزی امیرمحمد

گودرزی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خان بابایی محمد

خان بابایی محمد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حداد سجاد

حداد سجاد

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدی زاده امیر حسین

مهدی زاده امیر حسین

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزیز خانی ارکینی هدیه

عزیز خانی ارکینی هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شفائی مریم

شفائی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیرزادی رائیکا

شیرزادی رائیکا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یدالهی اشکان

یدالهی اشکان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جبلی فرد رهام

جبلی فرد رهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجائی فیروزآبادی شهریار

رجائی فیروزآبادی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زین الدینی آرش

زین الدینی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاژرند محمدسجاد

پاژرند محمدسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زبانی آرتین

زبانی آرتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راد درویش محمد علی

راد درویش محمد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امجدی مهرسا

امجدی مهرسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حمیدی فتح ابادی فربدکوروش

حمیدی فتح ابادی فربدکوروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوهی مهدیه

کوهی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمیان پرند

رستمیان پرند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملازاده شفیعی شیوا

ملازاده شفیعی شیوا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کالجی الهام

کالجی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اخترکاوان امیرحسین

اخترکاوان امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدحسینی غزل

محمدحسینی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منصوریان یگانه

منصوریان یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملارمضانی سعید

ملارمضانی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انجم شعاع تینا

انجم شعاع تینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدابخش زهرا

خدابخش زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یزدانی امیر اردلان

یزدانی امیر اردلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودی مه سیما

محمودی مه سیما

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملکی محیا

ملکی محیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مشهدی مهشاد

مشهدی مهشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دالوند ارین

دالوند ارین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آسترکی مهران

آسترکی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفیعیان فائزه

شفیعیان فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توکلی علی

توکلی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوش چشم عارفه

خوش چشم عارفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غیورنجف آبادی مینا

غیورنجف آبادی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادیان کیمیا

مرادیان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
همتی سروش

همتی سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدی امیررضا

اسدی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعیلی الناز

اسمعیلی الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عالی پور زهرا

عالی پور زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادق بخت درسا

صادق بخت درسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقری فرانک

باقری فرانک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نیک ایین اناهیتا

نیک ایین اناهیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غدیری بیدهندی حدیثه

غدیری بیدهندی حدیثه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالش مهسا

طالش مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقی شریف نازنین سادات

صادقی شریف نازنین سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علیاری نوید

علیاری نوید

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازی سینا

شهبازی سینا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدیقی زهرا

صدیقی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرنژاد ممقانی فاطمه

قنبرنژاد ممقانی فاطمه

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیرین بیان حبیبی الهام

شیرین بیان حبیبی الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
واعظی هیر آیدا

واعظی هیر آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانی قشلاق زهرا

رحمانی قشلاق زهرا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پیلوا ساجده

پیلوا ساجده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آریافر نرگس

آریافر نرگس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فخاری محدثه

فخاری محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علوی سیدعلی

علوی سیدعلی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصحی نگار

ناصحی نگار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توکلی خراسانی ارین

توکلی خراسانی ارین

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فریاد اوغانی مهدیس

فریاد اوغانی مهدیس

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جباری برجسته فاطمه

جباری برجسته فاطمه

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وثوق تبریزی مائده

وثوق تبریزی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صانعیان محمدحسین

صانعیان محمدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرخی ستایش

فرخی ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کریمی حدیثه

کریمی حدیثه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرمیران سیده مریم

میرمیران سیده مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منعم زاده کیانا

منعم زاده کیانا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفیق علی

شفیق علی

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضاعلی رویا

رضاعلی رویا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برهان یزدانی نازنین زهرا

برهان یزدانی نازنین زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی علی

عباسی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسکندری سنگر نیکا

اسکندری سنگر نیکا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجی مزدارانی حسین

حاجی مزدارانی حسین

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرمیان محسن

خرمیان محسن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدی ابوالفضل

اسدی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاهین محدثه

شاهین محدثه

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالمنافی آیشن

عبدالمنافی آیشن

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاتمی حمیدرضا

حاتمی حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوشککی آیدا

کوشککی آیدا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یوسف زاده اسما

یوسف زاده اسما

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حضرتی محمد

حضرتی محمد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوری احسان

جوری احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلیل وند حسام

جلیل وند حسام

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بشارتیان فاطمه

بشارتیان فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کردستان چی اوژن

کردستان چی اوژن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسی ترنج

عباسی ترنج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بیت الهی آنیتا

بیت الهی آنیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دارائی فاطمه

دارائی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدی زینب

زاهدی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنایی هدی

بنایی هدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دلاوری حانیه

دلاوری حانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادی شهر بابم پارسا

مرادی شهر بابم پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمشیدی پرسا

جمشیدی پرسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحرانشین سامانی زهرا

صحرانشین سامانی زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ترکی زهرا

ترکی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتح زاده کیمیا

فتح زاده کیمیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چراغیان ساحل

چراغیان ساحل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرتوی شفق صبا

پرتوی شفق صبا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شفقتی چروده نیوشا

شفقتی چروده نیوشا

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیانی احسان

کیانی احسان

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمشیدی گلسا

جمشیدی گلسا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی نیوشا

محمدی نیوشا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یعقوبیان سما

یعقوبیان سما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قطرئی امیرمحمد

قطرئی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعیلیان زینب

اسمعیلیان زینب

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سقایی گل سا

سقایی گل سا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیرزادی زهرا

شیرزادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستاخیز جاوید

رستاخیز جاوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دانش پژوه مهتاب

دانش پژوه مهتاب

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رشیدی پریا

رشیدی پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی