املش

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر املش

صفرپور املشى

صفرپور املشى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
على پناه

على پناه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ديبه خسروى

ديبه خسروى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسن پناه

حسن پناه

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
انوارى عاطفه

انوارى عاطفه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صفرى حميدرضا

صفرى حميدرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عينى

عينى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دست افكن

دست افكن

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دست افكن

دست افكن

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسن زاده ثابت

حسن زاده ثابت

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيلسته

پيلسته

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزتى

عزتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيخ حسينى

شيخ حسينى

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيديان

سعيديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورائى صوفى

نورائى صوفى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيفى پور

سيفى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/30/2023 10:25:01 PM
Menu