ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ملكان

آفرين بهراد

آفرين بهراد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
آفرين

آفرين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فرخى مهدى

فرخى مهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نيرى

نيرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ديانتى

ديانتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امير نادرى حسين

امير نادرى حسين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
6/1/2023 11:38:01 AM
Menu