بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بناب

سيفى بناب احسان

سيفى بناب احسان

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

9سال کانونی / 163 آزمون

ریاضی
توكلى رضا

توكلى رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
دشتبان فرهنگ نسرين

دشتبان فرهنگ نسرين

روانشناسي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
آقاپور بناب پريا

آقاپور بناب پريا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
نصيريان خانه برق رضا

نصيريان خانه برق رضا

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
يعقوبى محمد

يعقوبى محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ميرزائى قشلاق ليلا

ميرزائى قشلاق ليلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
طلائى زهرا

طلائى زهرا

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
آب رون

آب رون

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
غمخواربناب الهه

غمخواربناب الهه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
شهبازى على

شهبازى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رجبى سجاد

رجبى سجاد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
داداش زاده عبدل

داداش زاده عبدل

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عقبائى برهان

عقبائى برهان

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبادى حاجى حسن خالصه هادى

عبادى حاجى حسن خالصه هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جليل آذرى رضا

جليل آذرى رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جددى

جددى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ستارزاده خانه برق امير رضا

ستارزاده خانه برق امير رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسين زاده روشتى كوچك

حسين زاده روشتى كوچك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نايب زاده

نايب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عيوض زاده عرفان

عيوض زاده عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تيزفهم قوائى بناب

تيزفهم قوائى بناب

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مشاوره | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مبين عرفان

مبين عرفان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آخسمه

آخسمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرقانى

فرقانى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستم زاده

رستم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بكتاشى مطلق بناب

بكتاشى مطلق بناب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خداداد پريزاد

خداداد پريزاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:31:24 PM
Menu