سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سراب

موسى زاده

موسى زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
پورآزاد

پورآزاد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
مطلبى

مطلبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 53 آزمون

زبان
بيطرف فاضل

بيطرف فاضل

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آزادفر

آزادفر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تقى زاده على

تقى زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابوالقاسم پور

ابوالقاسم پور

حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عباپور

عباپور

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كاروانچى

كاروانچى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خياطى مهدى

خياطى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يحيوى سهزابى رضا

يحيوى سهزابى رضا

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعادتى فرد

سعادتى فرد

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرتضوى قوشچى

مرتضوى قوشچى

مديريت دولتي | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصومى حسين

معصومى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاكپور

پاكپور

فيزيک | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوانمردى محمدرضا

جوانمردى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدوى

عبدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع ثانى

زارع ثانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهلولى

بهلولى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جدى

جدى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قلمزن هوليق

قلمزن هوليق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيفى شوره دل

سيفى شوره دل

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
معتمدى راد

معتمدى راد

جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:40:14 PM
Menu