چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چادگان

شامگانى اكرم

شامگانى اكرم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صفرى حامد

صفرى حامد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صالحى رزوه

صالحى رزوه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
انالوئى

انالوئى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادى

نادى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/3/2023 1:20:35 AM
Menu