شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرضا

پيمان

پيمان

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عمرانيان

عمرانيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شير احمدى على

شير احمدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
يارعلى

يارعلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ميربد

ميربد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
نصيرپور نگار

نصيرپور نگار

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
هاشم زاده

هاشم زاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
كاظمينى

كاظمينى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نيكخواه عليرضا

نيكخواه عليرضا

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
ثالثى

ثالثى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سودايى

سودايى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يثربى

يثربى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهمنيار پوريا

بهمنيار پوريا

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شجاعى واژنانى ميلاد

شجاعى واژنانى ميلاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طاوسى

طاوسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رنجبران مهسا

رنجبران مهسا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عرب صالحى

عرب صالحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آبى پور

آبى پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كاميابى زينب

كاميابى زينب

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
انصارى يكتا

انصارى يكتا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نيك رو

نيك رو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقانزاد

دهقانزاد

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سليمانى قرچه

سليمانى قرچه

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صدرى صدرا

صدرى صدرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پوينده

پوينده

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بختيار

بختيار

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رنجبران

رنجبران

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صيادى

صيادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاظمپور

كاظمپور

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيانى على

كيانى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضائى ياسين

رضائى ياسين

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
على عسگرى فاطمه

على عسگرى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عشقى

عشقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جهانمردى

جهانمردى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مفتون

مفتون

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پوينده پور

پوينده پور

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى محمدرضا

كريمى محمدرضا

حقوق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سماواتى

سماواتى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بنايى

بنايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دانش پور

دانش پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
راعى

راعى

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرب صالحى

عرب صالحى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ياسوج | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كاهيدباصرى

كاهيدباصرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قرشى سيدمحمدسجاد

قرشى سيدمحمدسجاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صدرى

صدرى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زيلابى

زيلابى

مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منيرى

منيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلطانيان مجيد

سلطانيان مجيد

مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

شيمي کاربردي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحپور

صالحپور

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى رامشه

حيدرى رامشه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خان احمدى

خان احمدى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سبزوارى احمدرضا

سبزوارى احمدرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

مهندسي پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ژيانى مطلق

ژيانى مطلق

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صدرى

صدرى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گلابى

گلابى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيلى

نيلى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صفيان

صفيان

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مصلحى

مصلحى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
برمكى

برمكى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باوفا

باوفا

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفدريان

صفدريان

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آقاخانى

آقاخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صمصامى

صمصامى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرب صالحى

عرب صالحى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميربد

ميربد

مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرصادق شهرضا

ميرصادق شهرضا

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امرآبادى

امرآبادى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
براتى

براتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صالحى نصرابادى

صالحى نصرابادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرطالب

ميرطالب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فلسفى سيدمحسن

فلسفى سيدمحسن

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
باوفا

باوفا

نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
افلاكى

افلاكى

مهندسي طبيعت | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالك بنيامين

سالك بنيامين

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
همت

همت

مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملك پور

ملك پور

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خررم

خررم

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظرى عمروآبادى

نظرى عمروآبادى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيميان

رحيميان

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لايق

لايق

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كسايى فرناز سادات

كسايى فرناز سادات

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملكيان

ملكيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى عطاآبادى

صادقى عطاآبادى

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربانيان

قربانيان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبزوارى

سبزوارى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مولايى

مولايى

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طحانى

طحانى

مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاه پيرى زيارتگاهى

شاه پيرى زيارتگاهى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاكى

تاكى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمينى

كاظمينى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صلاحى شهرضا

صلاحى شهرضا

امار | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بقايى

بقايى

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رهايى

رهايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضويزاده

رضويزاده

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كدخدايى

كدخدايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اخچلى

اخچلى

جغرافيا | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قره قانى

قره قانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاوسى

طاوسى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عرب صالحى

عرب صالحى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريملو مائده

كريملو مائده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

امار | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجايى

رجايى

مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

حقوق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عرب لو

عرب لو

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اصلانى

اصلانى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
همايى

همايى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاجارى

قاجارى

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كدخدائى

كدخدائى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ربيعى

ربيعى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 9:15:21 PM
Menu