زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زيدون

كريمى

كريمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
زيدونى

زيدونى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهام

ابراهام

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رموئى

رموئى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامى آقاجرى

غلامى آقاجرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تاج الدينى

تاج الدينى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آرام

آرام

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دلير

دلير

تاريخ | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گشتى ياسمن

گشتى ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:26:06 PM
Menu