ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايذه

خواجوى محمد معين

خواجوى محمد معين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
نوذريان رضا

نوذريان رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اتاق عمل | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
براتى

براتى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كيانى هفت لنگ

كيانى هفت لنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آقاملاپور

آقاملاپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسمعيل عاطف اشكان

اسمعيل عاطف اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قريشوندى آبراكى فاطمه

قريشوندى آبراكى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داودى

داودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خواجه كولكى

خواجه كولكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت اروندکنار

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كيانى ده كيانى

كيانى ده كيانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعيديان

سعيديان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خرمشهر

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عالى محمدى برآفتابى

عالى محمدى برآفتابى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آرش

آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضايى نسب

رضايى نسب

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عالى پور شكيبا

عالى پور شكيبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كوراوند اشكان

كوراوند اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعيدى نصب ناهيد

سعيدى نصب ناهيد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مردانى

مردانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى ملايى

حسينى ملايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى لندى

محمدى لندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهولى

شهولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلحشورى

سلحشورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبدى مهرى

عبدى مهرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غيبى ده مرداسى

غيبى ده مرداسى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پيرفلك دانيال

پيرفلك دانيال

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوذراصل فاطمه

نوذراصل فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسينى ملائى

حسينى ملائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نبى زاده

نبى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بزرگ فاطمه

بزرگ فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت باغلمک

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روشن

روشن

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيانى ده كيان

كيانى ده كيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهامى

سهامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسكندرى گله

اسكندرى گله

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
لجم اورك عليزاده

لجم اورك عليزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زندى

زندى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شالويى چهاربنيچه

شالويى چهاربنيچه

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زندى دره غريب

زندى دره غريب

روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مولايى پور

مولايى پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طهماسبى

طهماسبى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مددى حسين

مددى حسين

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عالى پور

عالى پور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تاجميرعالى

تاجميرعالى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى لشترى

محمدى لشترى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسكندرى دربى

اسكندرى دربى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهى

فرهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سوارپور

سوارپور

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بداغى گله

بداغى گله

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سوارپور

سوارپور

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

مهندسي نفت | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرقلى

سرقلى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بويرى كنارى

بويرى كنارى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گپى اوندى

گپى اوندى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسمعيل وندى

اسمعيل وندى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى سيدامير

موسوى سيدامير

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيدى پلمى

سعيدى پلمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماعيل وندى

اسماعيل وندى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عالى پور

عالى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شادمان

شادمان

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
داودى

داودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفى زاده

نجفى زاده

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كوچكى

كوچكى

فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسكندرى پور

اسكندرى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مددى

مددى

هنراسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
6/6/2023 12:57:51 PM
Menu