زرين دشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زرين دشت

نجاتى

نجاتى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قهرمان زهرا

قهرمان زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شكارى

شكارى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سخنگو

سخنگو

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ناصرى پور

ناصرى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظرى يك يونس

نظرى يك يونس

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارزنگ

ارزنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مروت عليرضا

مروت عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورولى

پورولى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شنبدى

شنبدى

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفندى

اسفندى

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى فرشاد

احمدى فرشاد

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى اولاد عالى

صادقى اولاد عالى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/30/2023 6:09:07 AM
Menu