سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سپيدان

خورشيدى

خورشيدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى ده بيدى

احمدى ده بيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمدرضا

ابراهيمى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همت شيرمحمدى

همت شيرمحمدى

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قشقايى

قشقايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اثركار زهرا

اثركار زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رادمرد

رادمرد

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خسروانى درسا

خسروانى درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:12:14 PM
Menu