ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ارسك

بيكى

بيكى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
5/30/2023 6:59:47 AM
Menu