بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بشرويه

كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صفائى پور

صفائى پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
تفقدى سبحانى

تفقدى سبحانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زيبائى

زيبائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفريان محبى

صفريان محبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عدالتى

عدالتى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امين زاده

امين زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محسنى زاده

محسنى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانيان مقدم

رمضانيان مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روايتى

روايتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيانى زاده

كيانى زاده

اديان وعرفان | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شركاء بشرويه

شركاء بشرويه

علوم قران وحديث | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چوپانى

چوپانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صادق زارعى

صادق زارعى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى اميرحسين

رضائى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهامى

الهامى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى امين

سلطانى امين

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيزادى زاده على

بيزادى زاده على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حداديان

حداديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على نيا

على نيا

ارتباطتصويري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
غلامى

غلامى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى كفاش

قاسمى كفاش

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/5/2023 10:09:01 AM
Menu