فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فارسان

مرتضوى فارسانى

مرتضوى فارسانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت کوهرنگ

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدى رضا

احمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خسروى رضا

خسروى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يوسفى شيخ رباط

يوسفى شيخ رباط

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

تاريخ اسلام | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عظيمى غزل

عظيمى غزل

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شيوندى

شيوندى

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ارشادى

ارشادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاهرى على

طاهرى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيد بزرگ

بيد بزرگ

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باليده

باليده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گگونانى

گگونانى

حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامى فاطمه زهرا

بهرامى فاطمه زهرا

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مالكى

مالكى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
داوودى

داوودى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

باستان شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بزرگ نيا

بزرگ نيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت اردل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي طبيعت | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قاسم پور

قاسم پور

علوم ورزشي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پاتو محمد

پاتو محمد

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/31/2023 1:11:44 PM
Menu