مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مروست

فلاحتى

فلاحتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
موسوى زاده

موسوى زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كارگريان

كارگريان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كارگريان محمد عارف

كارگريان محمد عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 9:54:15 PM
Menu