ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماهان

حسين رضائى ماهانى

حسين رضائى ماهانى

حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بابائى ماهانى

بابائى ماهانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يزدان شناس

يزدان شناس

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيعى زاده ماهانى

شفيعى زاده ماهانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
خالقى

خالقى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرودى

زهرودى

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى پور

قربانى پور

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورجوپارى

پورجوپارى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خالقى

خالقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شادمان ماهانى

شادمان ماهانى

مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ترك زاده ماهانى

ترك زاده ماهانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابوالحسن زاده ماهانى

ابوالحسن زاده ماهانى

فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مددى ماهانى

مددى ماهانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كهنوج معزا مريم

كهنوج معزا مريم

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بامروت

بامروت

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خالقى نژاد ماهانى فاطمه

خالقى نژاد ماهانى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
شادمان ماهانى

شادمان ماهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مددى ماهانى فاطمه

مددى ماهانى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خالقى

خالقى

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي زرند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:19:23 PM
Menu