رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رحيم آباد

فيروز بخش

فيروز بخش

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسن زاده بازنشين

حسن زاده بازنشين

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كهن روز

كهن روز

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صمد اوغلى

صمد اوغلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
كريمى سلوك بن آرمان

كريمى سلوك بن آرمان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامى عرفان

غلامى عرفان

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضازاده رحيم آباد

رضازاده رحيم آباد

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قلى زاده كندسرى

قلى زاده كندسرى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عزيزى آخوند ملك

عزيزى آخوند ملك

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانى كندسرى

قربانى كندسرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جانى نژاد خانسر محمد

جانى نژاد خانسر محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى ديورودى

جعفرى ديورودى

باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/3/2023 12:46:54 AM
Menu