چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر چابكسر

غلامرضايى

غلامرضايى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
رمضان زاده حسن سرائى

رمضان زاده حسن سرائى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اميدى قاسم آباد

اميدى قاسم آباد

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدحسين زاده زاهدى

محمدحسين زاده زاهدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى چابك

محمودى چابك

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمدى صابر

محمدى صابر

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبرزاده گوابر

قنبرزاده گوابر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى مهدى

مرادى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دباغ بدرى

دباغ بدرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانجانى

خانجانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:14:06 PM
Menu