كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كوچصفهان

خليلى جانكبرى

خليلى جانكبرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورى رودكلى

منصورى رودكلى

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على نيا

على نيا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دليلى

دليلى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهبرى

رهبرى

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
5/30/2023 5:26:22 AM
Menu