صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر صومعه سرا

اسرارپوش

اسرارپوش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
عقيدت مند

عقيدت مند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اميدى پشتيرى

اميدى پشتيرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
پورغلامعلى

پورغلامعلى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
پورعلى صفت پيشخانى على

پورعلى صفت پيشخانى على

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
صوتى

صوتى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شاهدى گوراب زرمخى

شاهدى گوراب زرمخى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائى پور

رضائى پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باقرى صومعه سرائى

باقرى صومعه سرائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفيعى عربانى

شفيعى عربانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عاقلى سيد مهدى

عاقلى سيد مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گل شكن نعيم

گل شكن نعيم

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مختارپور

مختارپور

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمدى پور دوگورى

احمدى پور دوگورى

زيست شناسي دريا|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پيرى ماتك

پيرى ماتك

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قاسم زاده

قاسم زاده

زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
جوان مشعوف امير محمد

جوان مشعوف امير محمد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آزادى تمرين

آزادى تمرين

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى ملا سرائى

محمدى ملا سرائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قارائى كسمائى

قارائى كسمائى

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آليانى

آليانى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رنجكش سه سارى

رنجكش سه سارى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيژن نيا ويشه سرائى فهيمه

بيژن نيا ويشه سرائى فهيمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجكش عربانى

رنجكش عربانى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده لادمخى

عليزاده لادمخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امينى ماسوله

امينى ماسوله

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرباسى صومعه سرائى

كرباسى صومعه سرائى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپهر آرا

سپهر آرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جليلى شنبه بازارى محدثه سادات

جليلى شنبه بازارى محدثه سادات

عکاسي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اسدزاده

اسدزاده

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زيرك سياورودى زهرا

زيرك سياورودى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نطاق بافكر صيقلانى

نطاق بافكر صيقلانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
پورسيد حقشناس

پورسيد حقشناس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شادروقرانى

شادروقرانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خواجوى گسكرئى

خواجوى گسكرئى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:28:00 PM
Menu