سميرم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سميرم

قاسمى

قاسمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امامى

امامى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهيازى

شهيازى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهيمى زاد

ابراهيمى زاد

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:03:58 AM
Menu