لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لالي

جهان بخشى

جهان بخشى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدى بابادى

احمدى بابادى

شيمي محض|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جمال پور بيرگانى

جمال پور بيرگانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدادادپور

خدادادپور

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
يوسفى ايمان

يوسفى ايمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خدرى دوستعلى

خدرى دوستعلى

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهارى بابادى

بهارى بابادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمال پور

جمال پور

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدرى ميرقائدى

خدرى ميرقائدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال پور بيرگانى

جمال پور بيرگانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمالپور

جمالپور

زيست شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين وند

حسين وند

شيمي محض|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى حاجىور بختيارى

نجفى حاجىور بختيارى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى آرپناهى

كريمى آرپناهى

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمى فرد

هاشمى فرد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خسروى بابادى

خسروى بابادى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدى پور بابادى

مهدى پور بابادى

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

باستان شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 5:10:12 AM
Menu