زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زيدون

موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مفرج

مفرج

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غلامرضايى

غلامرضايى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امينى مقدم

امينى مقدم

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
كريمى اصل

كريمى اصل

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دستيار

دستيار

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نقوى ساداتى

نقوى ساداتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوى نصر

موسوى نصر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:45:41 PM
Menu