فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فراشبند

رضايى فرد

رضايى فرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

11سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
مهرابى كوهى

مهرابى كوهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

9سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
قياسى

قياسى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برزگرلو كوهى

برزگرلو كوهى

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى علمدارلو على

نظرى علمدارلو على

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ذوالفقارلو

ذوالفقارلو

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آجلى

آجلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مقتدرى راد

مقتدرى راد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوشادى

نوشادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يزدان پناه

يزدان پناه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسفنديارى رضا

اسفنديارى رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسمى على

قاسمى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
توانا

توانا

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

علوم سياسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فيروزى فراشبندى

فيروزى فراشبندى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پوراسمى جانى آبادى

پوراسمى جانى آبادى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوكار نوجينى

جوكار نوجينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى دژگاهى

نوروزى دژگاهى

علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پيرمراديان

پيرمراديان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باقرى نژاد

باقرى نژاد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياريان

ياريان

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرپور

اميرپور

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
منفرديان

منفرديان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/10/2023 8:35:53 AM
Menu