سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سپيدان

حق گو

حق گو

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تجلى زهرا

تجلى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غازى

غازى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:21:12 PM
Menu